หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดอบรม การซ้อมแผนดับเพลิง อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนดับเพลิง อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ซึ่งมีนายวรวิทย์ ชนะไพริน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กล่าวรายงาน โดยมีทีมงานบรรเทาสาธารณภัย จาก เทศบาลตำบลแม่แรม และกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่