หัวข้อข่าว
        ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและชมผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่