หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 10/2563
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี พลตำรวจตรีวิวัฒน์ ชัยสังฆะ นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ นายกัมปนาท ภักดีกุล นายพลภัทร สีแดง นายเต็มภาคย์ ภัทรรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล VDO conference