หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง 64
รายละเอียด
       
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64 จัดโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมืองล้านนา ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ และส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง โดยมี รศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันลาบลีลา ลาบเนียน การประกวดเทพี-เทพบุตรลาบเมือง โอกาสนี้ทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผักกับลาบและชุดสินค้าสำหรับดำหัวปีใหม่เมือง พร้อมกับสนับสนุนรางวัลผลิตภัณฑ์สินค้าจากงานวิจัย อ.ส.พ. สำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน 5 รางวัล ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่