หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครจนถึงวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น nbg 62.pdf
        2.   กำหนดการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น-2.pdf
        3.   แนะนำที่พัก915309.pdf
        4.   แบบลงทะเบียนนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น 62-2.pdf