หัวข้อข่าว
        ให้การต้อนรับ นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
       
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวลดาวัลย์ คำภา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN Thailand พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือและสำรวจเส้นทางในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคณะผู้เข้าร่วมประชุม Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ระดับภูมิภาคยุโรป-เอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 100 คน จาก 15 ประเทศที่จะมาเยี่ยมชมสวนในวันที่ 25 กันยายน 2562 นี้