หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคเหนือตอนบน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท ขนส่ง จํากัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ สหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทย ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง