หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 10
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 10 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com รับสมัครจนถึงวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
 เอกสารประกอบ(สามารถ Download ได้)
        1.   แบบฟอร์มลงทะเบียนอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้.pdf
        2.   รายละเอียดการอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้720729.pdf
        3.   กำหนดการอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 60.3.pdf