หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 25
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร แพทย์แผนไทย ครู อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจด้านแพทย์แผนไทยหรือพืชสมุนไพร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 25 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com เปิดรับสมัครจนถึงวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 เอกสารประกอบ(สามารถ Download ได้)
        1.   2. 02.pdf
        2.   03.pdf
        3.   04.pdf
        4.   05.pdf