หัวข้อข่าว
        ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง การปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์สาขา ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการในช่วงนี้ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 0 5384 1234 และ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์