หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
รายละเอียด
       
"เที่ยวสวนพฤกษ์ สุขใจไร้โควิด" สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว