หัวข้อข่าว
        พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข ของคนไทย ตอนที่ 2 (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลิงค์ที่มา https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/706384499922054