หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑ พระนิวาสสถานเดิม (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" จากพระนิวาสสถานเดิมขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในอดีต สู่ หอพระไตรปิฎกแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม โบราณสถานอันทรงคุณค่า ในปัจจุบัน " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/744370929730567