หัวข้อข่าว
        พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๒ การสถาปนาพระนครกรุงรัตนโกสินทร์ (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" พระมหานครแห่งความวิจิตรงดงาม และความเจริญรุ่งเรือง ให้ราษฎรได้อยู่โดยร่มเย็นเป็นสุขสืบไป " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/448597809429492