หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 4 (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
พระชัยหลังช้าง พระชัยหลังช้าง พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล พุทธศิลป์อันงดงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ " ยามสงบอยู่คู่งานพระราชประเพณี ยามศึกนี้มีนำเสด็จทัพเข้ามีชัยเหนือศัตรู " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/634163783873457