หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๕ การสถาปนากรุงเทพมหานคร ความยิ่งใหญ่ของสยามประเทศ
รายละเอียด
       
" การวางรูปแบบและแบบแผนผังเมือง รวมถึงพื้นที่สำคัญของพระนคร เพื่อเป็นไปตามหลักยุทธศาสตร์ และการค้าขายระหว่างประเทศ สมเป็นพระอัจฉริยภาพของพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399/