หัวข้อข่าว
        พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 6 ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" ถึงแม้จะหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรมแต่มีความสมัครสมานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/1399458190250831