หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 7 ตำราพิชัยสงคราม และปืนใหญ่ พลาวุธป้องกันพระนคร (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" ทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่ทรงอานุภาพและวิจิตรศิลป์งดงาม ได้ปกป้องและสร้างความมั่นคง อยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินธ์ มานานกว่า 200 ปี " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/356005592093062