หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๘ พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขต (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี " ทรงมีความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัย ในการปกครองบ้านเมือง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/367308404430498