หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เดือน (ตั้งแต่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7-???????????????????????.pdf