หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ??????????????????????????????????????????????????????????? ?.??..pdf
        2.   ??????????????????????????????????????????????????????????? ?.??..pdf
        3.   ???????????????? ?.??. 15 ????.pdf
        4.   TOR ????????????? ?.??.6 ????.pdf
        5.   BOQ ??????????????????? ?.??.5 ????.pdf
        6.   ???? BOQ ??????????????????? ?.??.??????????????.xlsx