หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ 10-15 มิย 63
 
  รายละเอียด
       
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ 10-15 มิย 63
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   document1.pdf
        2.   document2910914.pdf
        3.   tor119503.pdf