หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563
 
  รายละเอียด
       
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   boq498210169078.pdf
        2.   Budget limit table.pdf
        3.   img-61619132036495.pdf
        4.   img-616191349278560.pdf
        5.   Project type of incinerator.pdf
        6.   tor497249333721.pdf
        7.   7777865199.pdf