หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   img-717175140.pdf
        2.   img-717175231.pdf
        3.   1.pdf
        4.   2.pdf
        5.   3.pdf
        6.   4.xlsx