หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี e-bidding ระหว่างวันที่ 11-17 สค 63
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1111337734.pdf
        2.   2222.pdf
        3.   333.pdf
        4.   4444.pdf
        5.   555.pdf
        6.   6666.pdf