หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำและพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
ร่างประกวดราค
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-599528.pdf
        2.   2-.pdf
        3.   2469005.pdf
        4.   3-.pdf