หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมษณ 2564 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ???????????????????.pdf
        2.   WEB.pdf