ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

Work One

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยเข้าดำเนินการ ณ ริมทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย บนพื้นที่ 276-1-18 ไร่ โดยมีการดำเนินงานมุ่งเน้นรวบรวม ขยายพันธุ์ อนุรักษ์พืชวัฒนธรรมสุโขทัย โดยเฉพาะบัวและกล้วย รวบรวมความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์พืชจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านพืชแก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการแก่สาธารณชน

ภาพประกอบ (Phra Maeyaa Sukhothai Botanical Garden)

More

ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่ สุโขทัย

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร.0-4300-9767
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 08 1287 4994
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.055 019635
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0 3863 8880 - 1
More

กิจกรรมที่น่าสนใจ

1. แหล่งรวบรวมพันธุ์บัว
Image 01

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นหน่วยงานที่ได้รวบรวม อนุรักษ์และจัดแสดงพันธุ์บัว ซึ่งเป็นพืชวัฒนธรรมสุโขทัย โดยได้จัดแสดงไว้ภายในพื้นที่ 141 สายพันธุ์ ดังนี้
          1.1 รวบรวม “บัวหลวง”บัวที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยไว้ในสวนฯ เช่น บัวหลวงฉัตรชมพู บัวหลวงฉัตรขาว บัวหลวงแหลมขาว ฯลฯ
          1.2 รวบรวม “บัวสาย” เช่น บัวจงกลนี (มีถิ่นกำเนิดในสมัยสุโขทัย) บัวผัน บัวเผื่อน บัวสายขาว บัวสายลินจง บัวสุทธาสิโนบล เป็นต้น

          1.3 รวบรวม “บัวลูกผสม” เช่น บัวควีนสิริกิติ์ บัววันวิสาข์ บัวมังคลอุบล บัวมหาสมบัติ เป็นต้น More
2. แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย
Image 03

ปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตคนไทยได้นำกล้วยมาศึกษาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การปรับปรุงหน้าดิน การนำส่วนอื่นๆ ของกล้วยมาใช้ในการดำรงชีวิตของคนไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จึงได้รวบรวมจัดแสดงพันธุ์กล้วยและสร้างเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและนำความรู้กลับไปพัฒนาด้านการเกษตร  โดยมีการรวบรวมและจัดแสดงสายพันธุ์กล้วยไว้มากกว่า 180 สายพันธุ์ อาทิ กล้วยร้อยหวี กล้วยเทพพนม กล้วยดารารัศมี กล้วยบัวสีม่วง กล้วยป่าปลีเหลือง กล้วยฟลอริด้า เป็นต้น

More
3. โรงเรือนรวบรวมพืชทนแล้ง
Image 02

มีการรวบรวมพืชทนแล้งหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อเตรียมจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป อาทิเช่น ถังทอง ดาวล้อมเดือน ยิมโน ยิมโนด่าง แมมหนาม สับปะรด เฟอโรเล็บเหยี่ยว เป็นต้น

More
4. เที่ยวชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า
Image 01

ซึ่งภายในสวนฯ จะมีอาคารสักการะองค์พระแม่ย่า ประชาชนสามารถเข้าไปสักการะได้ ทุกวัน ประกอบกับในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปีได้มีการจัดงานเที่ยวชมสวนสักการะองค์พระแม่ย่า ภายในงานนอกจากชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณแล้วยังมีการออกร้านจำหน่ายพรรณไม้ ตลาดโบราณ ดนตรีในสวนฯ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับการเติมความสุขให้กับหัวใจ พร้อมสักการะองค์พระแม่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงที่นับถือ “พระแม่ย่า” ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เป็นสวนพฤกษศาสตร์สาขาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้ทรงใช้พระนามของท่านมาตั้งชื่อสวนฯ ก่อให้เกิดการเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น

More

 


 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com