ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

Work One

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มานานกว่า 17 ปี ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในภาคเหนือของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ว่า“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
”องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ให้ได้ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้ดำเนินการขยายสวน
สาขาเพิ่มในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง คือ “สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย” เพื่อการศึกษา วิจัย พรรณไม้มงคล พรรณไม้หายาก สมุนไพร แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อชักชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้ ก่อให้เกิดคุณค่าทางธรรมชาติที่เพิ่มความร่มรื่นทางร่างกายและจิตใจให้กับชุมชน
จังหวัดและประเทศรวมทั้งยังกลายเป็นรายได้หลักของประเทศได้อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2551 นายพรชัย ปรีชาปัญญา ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดสุโขทัยว่ามีพื้นที่ว่าง ณ ทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิงขนาดใหญ่ “ทุ่งทะเลหลวง”

ภาพประกอบ (Phra Maeyaa Sukhothai Botanical Garden)

More

ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่ สุโขทัย

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร.0-4300-9767
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทร.08-1287-4994
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.0-5501-9633
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0-3863-8880-1
More

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com