ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

Work One

 

การจัดตั้ง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชให้ได้สมบูรณ์ที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการให้บริการความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่ส่วนรวมอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมีภารกิจหลัก เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ วิจัยและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทุ่งพึงพืดอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค จึงได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  โดยใช้ชื่อว่าศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

More


ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร.0-4300-9767
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทร.08-1287-4994
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.0-5501-9633
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0-3863-8880-1
More


บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

 

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com