ดอกไม้บานที่สวนพฤกษ์

ประจำสัปดาห์ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

สร้อยสยาม

เผยแพร่เมื่อ 28/10/2016

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phanera auriefolia (K. Larsen & S.S. Larsen) Bandyop., P.P. Ghoshal & M.K. Pathak.

ชื่อสามัญ: Gold leaf Bauhinia

วงศ์: FABACEAE

ลักษณะเด่น: : ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ ใบอ่อนมีหูใบสีแดงรูปเกือบกลมขนาดประมาณ 1 ซม. ช่อดอกแบบกระจะห้อยลง ยาวประมาณ 50 ซม. ดอกสีชมพู กลีบดอกด้านบนสามกลีบ ด้านล่าง 2 กลีบ. กลีบเลี้ยงสีแดงอมเขียว มีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน

การกระจายพันธุ์: เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบที่จังหวัดพิษณุโลก

นิเวศวิทยา: ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ

ช่วงเวลามีดอก: ตุลาคม-ธันวาคม

สถานะภาพการอนุรักษ์: เป็นพืชเฉพาะถิ่น เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การใช้ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ

เอกสารอ้างอิง: Thailand Red Data: Plants

พรรณไม้ดอกบานอื่น
สัปดาห์ที่ 4 ตุลาคม 59

นมเมียหิน

ไม้อิงอาศัย ลำต้นยาวได้ประมาณ 40 ซม. ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปใบหอก ยาว 6.5-12 ซม. ด้านบนสีเขียวอ่อนมีลายสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีลายสีม่วงแดง ดอกเป็นหลอดสีเหลืองอมเขียว ยาวประมาณ 2 ซม. กลีบเลี้ยงแยก ยาวประมาณ 1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 4 อัน ยื่นพ้นหลอดกลีบดอก

ดูทั้งหมด/view all