ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Cassytha filiformis L. สังวาลพระอินทร์ (sangwan phra in) เขียงคำ (khiang kham) เขียวคำ (khiao kham) เขืองคำโคก (khueang kham khok) ช้องนางคลี่ (chong nang khli) ผักปลัว (phak plua) รังกะสา (rang kasa) รังนกกะสา (rang nok kasa) Doddler-laurel, Love vine LAURACEAE
2 Cinnamomum camphora (L.) J.Presl การบูร Karabun, อบเชยญวน Op choei yuan (Central); พรมเส็ง Phrom-seng (Shan-Northern) Compgor, Laurel Camphor, Gum Camphor, Formosan Camphor LAURACEAE
3 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume เชียด Chiat, มหาปราบตัวผู้ๅ Maha prap tua phu, อบเชย Opchoei, อบเชยต้น Opchoei ton (Centrral); ดิ๊กซี่สอ Dik-si-so (Karen-Chiang Mai) บอกคอก Bok khok (Lampang); กระแจะโมง Krachae mong, กะเชียด Kachiat, กะทังนั้น Kathang nan (Yala); กระดังงา Kradang nga (Kanchanaburi); กะพังหัน Kaphang han, โกเล่ Kole, เนอม้า Noe-ma (Karen-Kanchanaburi); ฝักดาบ Fak dap (Phitsanulok); พญาปราบ Phaya prap (Nakhon Ratchasima); สะวง Sawong (Prachin Buri) LAURACEAE
4 Cinnamomum parthenoxylon ข่าต้น ka ton LAURACEAE
5 Litsea cubeba (Lour.) Pers. ตะไคร้ต้น Ta khrai ton (Loei); จะไค้ต้น Cha khai ton (Chiang Mai); ตะไคร้ Ta khrai (Kanchanaburi) LAURACEAE
6 Litsea elliptica Blume ทำมังThammang (Peninsular) LAURACEAE
7 Litsea petiolata Hook.f. ทำมัง Tum mung LAURACEAE