ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Capsicum frutescens L. พริกขี้หนู Phrik khinu (Central); ครี Khri (Karen-Kamphaeng Phet); ดีปลี Dipli (Pattani); ดีปลีขี้นก Dipli khinok, พริกขี้นก Phrik khinok (Peninsular); ปะแกว Pa-kaeo (Chaobon-Nakhon Ratchasima); พริก Phrik (Central, Northern); พริกแด้ Phrik dae, พริกแต้ Phrik tae, พริกแต้หนู Phrik tae nu, พริกนก Phrik nok (Northern); มะระตี้ Ma-ra-ti (Khmer-Surin); มือซาซีซู Mue-sa-si-su, มือส่าโพ Mue-sa-pho (Karen-Mae Hong Son); หมักเพ็ด Mak phet (Northeastern) Cayenne Pepper SOLANACEAE
2 Cestrum nocturnum L. ราตรี Ratri (General) SOLANACEAE
3 Datura metel L. ลำโพง Lam phong, ลำโพงขาว Lam phong khao (Central); ลำโพงกาสลัก Lum pong ga sa luk; มะเขือบ้า Ma khuea ba (Northern, Northeastern); มั่งโต๊ะโล๊ะ Mang-to-lo (Chinese-Bangkok); ละอังกะ La-ang-ka (Suai-Surin); เลี๊ยก Liak (Khmer-Surin) Thorn Apple SOLANACEAE
4 Lycopersicon esculentum Mill. มะเขือเทศ Ma khuea thet (Central); ตรอบ Trop (Khmer-Surin); ตีรอบ Ti-rop (Khmer); น้ำเนอ Nam-noe (Lawa-Chiang Mai); มะเขือ Ma khuea (General); มะเขือส้ม Ma khuea som (Northern) SOLANACEAE
5 Nicotiana tabacum L. ยาสูบ Ya sup (General); จะวั้ว Cha-wua (Khmer-Surin) SOLANACEAE
6 Physalis angulata L. โทงเทง Thong theng (Central); ต้อมตํอก Tom tok, บาตอมต๊อก Ba tom tok (Chiang Mai); ตะเงหลั่งเช้า Ta-nge-lang-chao (Chinese); ปุงปิง Pung ping (Pattani); ปิงเป้ง Ping peng (Nong Khai) SOLANACEAE
7 Physalis minima L. หญ้าต้อมต้อก Ya tom tok (Chiang Mai); เตงหลั่งเช้า Teng-lang-chao (Chinese); โทงเทง Thong theng (Ratchaburi); ปุงปิง Pung ping (Nakhon Si Thammarat); หญ้าถงแถง Ya thong thaeng (Ang Thong) SOLANACEAE
8 Solanum aculeatissimum Jacq. มะเขือขื่น Ma khuea khuen, มะเขือเปราะ Ma khuea pro, มะเขือเสวย Ma khuea sawoei (Central); เขือเพา Khuea phao (Nakhon Si thammarat); เขือหิน Khuea hin (Peninsular); มะเขือขันคำ Ma khuea khan khamม มะเขือคางกบ Ma khuea khang kop, มะเขือคำ Ma khuea kham, มะเขือแจ้ Ma khuea chae (Northern); มะเขือแจ้ดิน Ma khuea chae din (Chiang Mai); มังคิเก่ Mang-khi-ke (Karen-Mae Hong Son) SOLANACEAE
9 Solanum americanum Mill. มะแว้งนก ma waeng nok Black nightshade, Glossy nightshade SOLANACEAE
10 Solanum erianthum D. Don ช้าแป้น Cha pan; ดับยาง Dap yang (Central); ขากะอ้าย Kha ka ai, ขาตาย Kha tai, หูควาย Hu khwai (Peninsular); ฉับแป้ง Chap paeng (Suihothai); ฝ่าแป้ง Fa paeng (Northern); มะเขือดง Ma khuea dong (Khon Kaen); มั่งพะไป Mang-pha-pai, ลิ้มเม่อเจ้อ Lim-moe-choe (Karen-Mae Hong Son); สะแป้ง Sa paeng (Sing Buri); ส่างโมง Sang mong (Loei) - SOLANACEAE
11 Solanum spirale Roxb. ต้องตั่ง Toi tang (Central); ผักดีด Phak dit (Northern) SOLANACEAE
12 Solanum stramoniifolium Jacq. มะอึก Ma uek (Central); มะเขือปู่ Ma khuea puu, มะปู่ Ma puu (Northern); ยั่งคุยดี Yang-khui-dee (Karen-Mae Hong Son) SOLANACEAE
13 Solanum torvum Sw. มะเขือพวง Ma khuea phuang (Central); จะเคาะค่ะ Cha-kho-kha, ตะโกงลาโน Ta-kong-la-no (Malay-Songkhla); ปอลอ Po-lo, ปอลือ Po-lue (Maeo-Northern); มะเขือละคร Ma khuea la khon, หมากแค้ง Mak khaeng (Nakhon Ratchasima); มะแคว้งกูลา Ma khwaeng kula, มะแคว้งกูลัว Ma khwaeng ku lua (Chiang Mai); มะแว้ง Ma waeng, มะแว้งช้าง Ma waeng chang (Peninsular); รับจงกลม Rap-chong-klom (Khmer-Nakhon Ratchasima) SOLANACEAE
14 Solanum trilobatum L. มะแว้งเครือ Ma waeng khruea (Central); แขว้งเคีย Khwaeng khia (Tak) SOLANACEAE