ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Parthenocissus vitacea Aitch. เถาคัน Thao khan (Central) VITIDACEAE