ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์


   
  ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
  Tel :053-841222  
  E-mail : pawit19641964@gmail.com  
     
 
-
รอง ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  -
รอง ผอ.องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(บริหาร)   (วิชาการ)
อยู่ระหว่างการสรรหา   อยู่ระหว่างการสรรหา
Tel :   Tel :
E-mail :   E-mail :
     
 
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ. สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
  นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน
รักษาการแทน ผอ.สำนักบริหาร
Tel :053-8421146   Tel :053-841333
E-mail :piyakas@yahoo.com   E-mail :
     
     
 
ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ.สำนักวิจัยและอนุรักษ์
  -
ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน
Tel :053-841204   Tel :053-841066
E-mail : ratchadap@qsbg.org   E-mail :ia.qsbg@gmail.com
     
   
  นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ
รักษาการ ผอ.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
 
  Tel : 053841049  
  E-mail : ges1935@windowslive.com