เกียรติยศ

img

 

เกียรติยศ


พ.ศ.2566 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร ผลการประเมินองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565)

พ.ศ.2566 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ระดับที่ 2 BGCI Conservation Practitioner Accreditation (CPA) จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI) โดยเป็น 1 ใน 17 สวนพฤกษศาสตร์จากทั่วโลกที่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในทวีปเอเชีย ยกตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI ในระดับ CPA เช่น The Eden Project สหราชอาณาจักร, Denver Botanic Garden สหรัฐอเมริกา, และ Hortus Botanicus Leiden เนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2565 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้การรับรองมาตรฐาน BGCI Botanic Garden Accreditation จาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

พ.ศ. 2564 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็น รุกขมรดกของแผ่นดิน โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ซึ่งป่าเสม็ดขาวที่อยู่ภายในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

พ.ศ. 2564 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 25 UNSEEN New Series ที่เที่ยวสุดอันซีนทั่วเมืองไทยในซีรีส์ใหม่ของปี 2564 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2564 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "Friendly Design Awards 2022" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 5 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2564 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ.ส.พ. รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจาก Trip Advisor ประจำปี 2015 จาก Trip Advisor (คลิกดูรายละเอียด)

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2014ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2014 จากเว็บไซต์ TripAdvisor (www.tripadvisor.com) (คลิกดูรายละเอียด)

อ.ส.พ. ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงาน World Orchid Conference 2014 ระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน 2557 นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)ได้เข้าร่วมเสนอผลงานโปสเตอร์ ในงาน World Orchid Conference 2014 ครั้งที่ 21 ณ Johannesburg, South Africa โดยมีหัวข้อโปสเตอร์เรื่อง Effectiveness of Blue Vanda Orchid Conservation through Community Involvement in Chiang Mai, Thailand (คลิกดูรายละเอียด)

ผลงานวิจัย อ.ส.พ. คว้ารางวัล Silver Awardสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)(คลิกดูรายละเอียด)

สำนักวิจัยและพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2554
 สำหรับมาตรฐานที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ก็คือ ISO 14001 Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use หรือที่เรียกและเข้าใจกันว่า เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นั่นเอง (คลิกดูรายละเอียด)