แสดงรายการ จากดัชนี "N"   พบทั้งสิ้น 22 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson กระแจะ RUTACEAE
2 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th. กวางดูถูก RANUNCULACEAE
3 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
4 Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน SAPINDACEAE
5 Nyssa javanica (Bl.) Wang. คางคาก NYSSACEAE
6 Nymphaea sp. จงกลนี NYMPHAEACEAE
7 Nicolaia elatior Horan. ดาหลา ZINGIBERACEAE
8 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
9 Nothaphoebe umbelliflora (Blume) Blume ทังใบช่อ LAURACEAE
10 Nervilia aragoana Gaud. บัวสันโดษ ORCHIDACEAE
11 Nervilia concolor (Blume) Schltr. บัวสันโดษ ORCHIDACEAE
12 Nymphaea lotus L. บัวสาย NYMPHAEACEAE
13 Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง NELUMBONACEAE
14 Neptunia oleracea Lour. ผักกระเฉด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
15 Nephrolepis biserrata Shott cv. Furcan Hort. เฟินก้ามปู OLEANDRACEAE
16 Nephrolepis cordifolia Presl cv. Duffii เฟินเกล็ดหอย OLEANDRACEAE
17 Nephrolepis exaltata Schott เฟินงาม OLEANDRACEAE
18 Nephrolepis cordifolia Presl เฟินใบมะขาม OLEANDRACEAE
19 Nerium oleander L. ยี่โถ APOCYNACEAE
20 Nervilia plicata (Andrews) Schltr. ว่านแผ่นดิน ORCHIDACEAE
21 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
22 Najas graminea Del. สาหร่ายเส้นด้าย NAJADACEAE