แสดงรายการ จากดัชนี "N"   พบทั้งสิ้น 20 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson กระแจะ RUTACEAE
2 Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f.& Th. กวางดูถูก RANUNCULACEAE
3 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
4 Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน SAPINDACEAE
5 Nyssa javanica (Bl.) Wang. คางคาก NYSSACEAE
6 Nymphaea sp. จงกลนี NYMPHAEACEAE
7 Nicolaia elatior Horan. ดาหลา ZINGIBERACEAE
8 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
9 Nervilia aragoana Gaud. บัวสันโดษ ORCHIDACEAE
10 Nervilia concolor (Blume) Schltr. บัวสันโดษ ORCHIDACEAE
11 Nymphaea lotus L. บัวสาย NYMPHAEACEAE
12 Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง NELUMBONACEAE
13 Neptunia oleracea Lour. ผักกระเฉด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
14 Nephrolepis biserrata Shott cv. Furcan Hort. เฟินก้ามปู OLEANDRACEAE
15 Nephrolepis cordifolia Presl cv. Duffii เฟินเกล็ดหอย OLEANDRACEAE
16 Nephrolepis exaltata Schott เฟินงาม OLEANDRACEAE
17 Nephrolepis cordifolia Presl เฟินใบมะขาม OLEANDRACEAE
18 Nerium oleander L. ยี่โถ APOCYNACEAE
19 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
20 Najas graminea Del. สาหร่ายเส้นด้าย NAJADACEAE