แสดงรายการ จากดัชนี "A"   พบทั้งสิ้น 218 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Alphonsea tonkinensis A. DC. - ANNONACEAE
2 Abelmoschus esculentus (L.) Moench กระเจี๊ยบมอญ MALVACEAE
3 Aristolochia tagala Cham. กระเช้าผีมด ARISTOLOCHIACEAE
4 Altingia excelsa Noronha กระตุก HAMAMELIDACEAE
5 Acacia confusa Merr. กระถินดอย FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
6 Acacia farnesiana Willd. กระถินเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
7 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
8 Amomum testaceum Ridl. กระวาน ZINGIBERACEAE
9 Amomum verum Blackw. (syn. A. krervanh Pierre ex Gagnep) กระวาน ZINGIBERACEAE
10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte กฤษณา THYMELAEACEAE
11 Acer oblongum Wall.ex DC. ก่วม ACERACEAE
12 Acer laurinum Hassk. ก่วมขาว ACERACEAE
13 Acer chiangdaoense Santisuk ก่วมเชียงดาว ACERACEAE
14 Acer calcaratum Gagnep. ก่วมแดง ACERACEAE
15 Anacolosa ilicoides Mast. ก่อแซะ OLACACEAE
16 Aristolochia arenicola Hance กอมก้อยลอดขอน ARISTOLOCHIACEAE
17 Acronychia pedunculata (L.) Miq. กะอวม RUTACEAE
18 Afgekia sericea Craib กันภัย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
19 Afgekia mahidolae Burtt et Chermsirivathana กันภัยมหิดล FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
20 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu กากุ๊ก ZINGIBERACEAE
21 Alpinia blepharocalyx K. Schum. กากุ๊๊ก ZINGIBERACEAE
22 Albizia crassiramea Lace กาง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
24 Albizia chinensis(Osb.)Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
25 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
26 Adiantum membranifolium S.Linds. & Suksathan ก้านดำหินปูน PTERIDACEAE
27 Artabotrys hexapetalus (Linn.f.) Bhandari การเวก ANNONACEAE
28 Artabotys siamensis Miq. การเวก ANNONACEAE
29 Anaxagorea luzonensis A.Gray กำลังวัวเถลิง ANNONACEAE
30 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy กำลังหมูเถื่อน CONVOLVULACEAE
31 Actinidia deliciosa (A. Chev.) Liang & A.R.Ferg. กีวี ACTINIDIACEAE
32 Aerides houlletiana Rchb.f. กุหลาบเหลืองโคราช ORCHIDACEAE
33 Aglaomorpha coronans Copel. กูดเวียน POLYPODIACEAE
34 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. แก้วเมืองจีน ASTERACEAE
35 Aeschynanthus Hildebrandii Hemsl. ไก่แดง GESNERIACEAE
36 Aristolochia ringens Vahl. ไก่ฟ้าพญาลอ ARISTOLOCHIACEAE
37 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน MORACEAE
38 Alpinia galanga (L.) Willd. ข่า ZINGIBERACEAE
39 Alpinia galanga L. ข่า ZINGIBERACEAE
40 Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ข่าคม ZINGIBERACEAE
41 Alpinia siamensis K. Schum. ข่าตาแดง ZINGIBERACEAE
42 Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt ข่าน้ำ ZINGIBERACEAE
43 Alpinia nigra (Gaerth.) Burtt ข่าน้ำ ZINGIBERACEAE
44 Alpinia macrostaminodia Chaveer. & Sudmoon ข่าป่า ZINGIBERACEAE
45 Alpinia conchigera Griff. ข่าลิง ZINGIBERACEAE
46 Asplenium nidus L. ข้าหลวงหลังลาย ASPLENIACEAE
47 Argyreia splendens (Hornem.)Sweet เครือเขาหลง CONVOLVULACEAE
48 Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don เครือไส้ตัน APOCYNACEAE
49 Ardisia attenuata Wall. จ้ำ MYRSINACEAE
50 Ardisia villosa Roxb. จำแจ้ MYRSINACEAE
51 Anaxagorea javanica Blume จำปูน ANNONACEAE
52 Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy จิงจ้อ CONVOLVULACEAE
53 Acriopsis indica Wight จุกพราหมณ์ ORCHIDACEAE
54 Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชวนชม APOCYNACEAE
55 Archidendron jiringa ชะเนียง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
56 Abelmoschus angulosus Wall. ex Wight & Arn. ชะมดเหลือง MALVACEAE
57 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen ชะอม FABACEAE
58 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P. F. Hunt ช้างสารภี ORCHIDACEAE
59 Acampe joiceyana (J.J.Sm.) Seidenf. ช้างสารภีเชียงดาว ORCHIDACEAE
60 Acampe papillosa (Lindl.) Lindl. ช้างสารภีน้อย ORCHIDACEAE
61 Acacia farnesiana (L.) Willd ดอกคำใต้ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
62 Aeginetia indica Linn. ดอกดินแดง OROBANCHACEAE
63 Aeginetia indica Roxb. ดอกดินแดง ORCHIDACEAE
64 Anogeissus acuminata (Roxd. ex DC.) Guill.&Perr. ตะเคียนหนู COMBRETACEAE
65 Averrhoa bilimbi Linn. ตะลิงปลิง AVERRHOACEAE
66 Averrhoa bilimbi L. ตะลิงปลิง OXALIDACEAE
67 Apostasia nuda R.Br. ตานขโมย ORCHIDACEAE
68 Aporosa wallichii Hk.f ตานโมย EUPHORBIACEAE
69 Ardisia polycephala Wall ตีนจ้ำ MYRSINACEAE
70 Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตีนเป็ด APOCYNACEAE
71 Alstonia rupestris kerr ตีนเป็ดเชียงดาว APOCYNACEAE
72 Alstonia rostrata Fischer ตีนเป็ดเล็ก APOCYNACEAE
73 Albizia procera (Roxb.) Benth. ถ่อน FABACEAE
74 Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ทุ้งฟ้า APOCYNACEAE
75 Annona muricata Linn. ทุเรียนเทศ ANNONACEAE
76 Acanthephippium sylhetense Lindl. นกแก้วปากหงาย ORCHIDACEAE
77 Aristolochia grandis Craib นกขมิ้น ARISTOLOCHIACEAE
78 Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair นมวัว ANNONACEAE
79 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. น่องขาว APOCYNACEAE
80 Aster ageratoides ssp. Alato-petiolata Kitam. นางจอย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
81 Artabotrys spinosus Craib นาวน้ำ ANNONACEAE
82 Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen เนียง FABACEAE
83 Allamanda cathartica L. บานบุรี APOCYNACEAE
84 Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field. บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
85 Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne. บุก ARACEAE
86 Adenosma caerulea R.Br. บุษบาอฐิษฐาน SCROPHULARIACEAE
87 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
88 Acrostichum aureum L. ปรงทอง PTERIDACEAE
89 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
90 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
91 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
92 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ประทัดกะเหรี่ยง ERICACEAE
93 Agapetes mannii Hemsl. ประทัดเขียว ERICACEAE
94 Agapetes parishii C.B. Clarke ประทัดดอย ERICACEAE
95 Agapetes thailandica S. Watthana ประทัดสุเทพ ERICACEAE
96 Agapetes variegata D. Don ex G. Don ประทัดใหญ่ ERICACEAE
97 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ประทัดอ่างขาง ERICACEAE
98 Aglaia odorata Lour. ประยงค์ MELIACEAE
99 Alangium indochinense W.J.de Wild & Duyfjes ปรู๋ ALANGIACEAE
100 Albizia lucidior (Steud.) Nielsen ปันแถ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
101 Alpinia javanica Blume ปุด ZINGIBERACEAE
102 Alpinia mutica Roxb. ปุด ZINGIBERACEAE
103 Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE
104 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม AMARANTHACEAE
105 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ผักคราด ASTERACEAE
106 Asparagus racemosus Willd. ผักชีช้าง ASPARAGACEAE
107 Amischotolype hispida (A. Rich.) D.Y.Hong ผักปลาบหัวแหวน COMMELINACEAE
108 Amischotolype hookeri (Kassk.) H.Hara ผักปลาบหัวแหวนลำไผ่ COMMELINACEAE
109 Alternanthera paronichyoides St. Hil. ผักเป็ด AMARANTHACEAE
110 Alternanthera paronichyoides St. Hil. ผักเป็ด AMARANTHACEAE
111 Alangium chinense Rehder ผีเสื้อ ALANGIACEAE
112 Albizia lebbeck(Linn.)Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
113 Albizia lebbek (L.) Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
114 Antigonon leptopus Hook. & Arn. พวงชมพู POLYGONACEAE
115 Ardisia pilosa Fletcher พวงตุ้มหู MYRSINACEAE
116 Adinandra integerrima T. Anders.ex Dyer พิกุลป่า THEACEAE
117 Aleurites moluccana (L.) Willd. โพธิสัตว์ EUPHORBIACEAE
118 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees ฟ้าทะลายโจร ACANTHACEAE
119 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees. ฟ้าทะลายโจร ZINGIBERACEAE
120 Adiantum hispidulum Presl. เฟินก้านดำใบดาว PAKERIACEAE
121 Adiantum trapeziforme L. เฟินก้านดำใบใหญ่ PAKERIACEAE
122 Asplenium thunbergii Kunze เฟินพลาสติก ASPLENIACEAE
123 Adenanthera pavonina Linn. var. microsperma (Teijsm.& Binn.) nielsen มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
124 Adenanthera pavonina L. มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
125 Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. & binn.) Nielsen มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
126 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
127 Abrus precatorius Linn. มะกล่ำตาหนู FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
128 Abutilon indicum (L.) Sweet มะก่องข้าว MALVACEAE
129 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen มะขามแป FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
130 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง CAESALPINIACEAE
131 Ardisia corymbifera var. ruryoides K.Larsen&C.M.Hu มะจ้ำก้อง MYRSINACEAE
132 Ardisia colorata Roxb. มะจ้ำก้อง MYRSINACEAE
133 Aegle marmelos (L.) Corrêa มะตูม RUTACEAE
134 Atalantia monophylla DC. มะนาวผี RUTACEAE
135 Aesculus asssamica Griff. มะเนียงน้ำ HIPPOCASTANACEAE
136 Aesculus assamica Griff. มะเนียงน้ำ HIPPOCASTANACEAE
137 Averrhoa carambola Linn. มะเฟือง AVERRHOACEAE
138 Anacardium occidentale Linn. มะม่วงหิมพานต์ ANACARDIACEAE
139 Antidesma montanum Blume มะเม่าขน EUPHORBIACEAE
140 Artocarpus lacucha Roxb. มะหาด MORACEAE
141 Arthocarpus thailandicus C.C.Berg มะหาดไทย MORACEAE
142 Asparagus Filicinus Buch.- Ham. ม้าสามต๋อน LILIACEAE
143 Antidesma ghaesembilla Gaertn. เม่าไข่ปลา PHYLLANTHACEAE
144 Anitidesma acidum Retz. เม่าส้ม PHYLLANTHACEAE
145 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don โมกเครือ APOCYNACEAE
146 Ailanthus triphysa (Dennst.)Alston ยมผา SIMAROUBACEAE
147 Alangium chinense Rehd ยางมอน ALANGIACEAE
148 Ardisia elliptica Thunb. รามใหญ๋ MYRSINACEAE
149 Amomum uliginosum K.D. Konig เร่ว ZINGIBERACEAE
150 Amomum villosum Lour. เร่วดง ZINGIBERACEAE
151 Amomum repoeense Pierre ex Gagnep. เร่วป่า ZINGIBERACEAE
152 Amomum dealbatum Roxb. เร่วป่า ZINGIBERACEAE
153 Amomum repoeense Pierre ex Gagnep เร่วป่า ZINGIBERACEAE
154 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. โลด EUPHORBIACEAE
155 Angiopteris evecta Hoffm. ว่านกีบแรด MARATTIACEAE
156 Aeschynanthus garrettii Craib ว่านไก่แสด GESNERIACEAE
157 Acorus calamus Linn. ว่านน้ำ ARACEAE
158 Acorus calamus L. ว่านน้ำ ACORACEAE
159 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ว่านพร้าว ORCHIDACEAE
160 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE
161 Amomum schmidtii (K.Schum.) Gagnep (syn. A. biflorum Jack) ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE
162 Agave angustifolia Haw. ศรนารายณ์ AGAVACEAE
163 Aerides krabiensis Seidenf. ศรีกระบี่ ORCHIDACEAE
164 Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย FABACEAE
165 Azadirachta indica var. siamensis valeton สะเดา MELIACEAE
166 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
167 Azadirachta indica A. Juss สะเดา ANACARDIACEAE
168 Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn. สะเดาช้าง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
169 Artabotrys vanprukii Craib สะบันงาเครือ ANNONACEAE
170 Agapetes hosseana Diels สะเภาลม ERICACEAE
171 Agapetes lobbii C.B. Clarke สะเม็ก ERICACEAE
172 Agapetes lobbii C.B.Clarke สะเม็ก ERICACEAE
173 Alangium kurzii Craib สะลีกดง CORNACEAE
174 Anneslea fragrans Wall. สารภีดอย THEACEAE
175 Acacia catechu (L.f.) Willd. สีเสียด FABACEAE
176 Avicennia alba Blume แสมขาว AVICENNIACEAE
177 Amherstia nobilis Wall. โสกระย้า CAESALPINIACEAE
178 Aeschynomene indics L. โสนหางไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
179 Allopteropsis semialata (R.Br.) Hitchc. หญ้าปลัก POACEAE (GRAMINEAE)
180 Apluda mutica L. หญ้าพริกพราน POACEAE (GRAMINEAE)
181 Acacia megaladena Desv.var.megaladena หนามหัน FABACEAE
182 Adonidia merrillii (Becc.) Becc. หมากนวล ARECACEAE
183 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร APOCYNACEAE
184 Alpinia oxymitra K. Schum. หลาว ZINGIBERACEAE
185 Appendicula cornuta Blume หางแมงเงา ORCHIDACEAE
186 Appendicula hexandra (J.Koenig) J.J.Sm หางแมงเงาใหญ่ ORCHIDACEAE
187 Agapetes saxicola Craib เหง้าน้ำทิพย์ ERICACEAE
188 Acanthus ebracteatus Vahl เหงือกปลาหมอขาว ACANTHACEAE
189 Aporusa villosa Lindl. Baill. เหมือดโลด EUPHORBIACEAE
190 Acanthophippium gougahense (Guillaumin) Seidenf. เหยือกน้ำดอย ORCHIDACEAE
191 Acanthophippium striatum Lindl. เหยือกน้ำน้อย ORCHIDACEAE
192 Azolla pinnata R.Br. แหนแดง AZOLLACEAE
193 Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie อั้วดินปากส้อม ORCHIDACEAE
194 Anoectochilus burmannicus Rolfe อั้วนกคุ้มไฟ ORCHIDACEAE
195 Artabotrys suaveolens Bl. อากาไก๋ ANNONACEAE
196 Aerides falcata Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด ORCHIDACEAE
197 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. เอื้องกุหลาบแดง ORCHIDACEAE
198 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบน่าน ORCHIDACEAE
199 Ascocentium curvifoliua (Limdl.) Schltr. เอื้องเข็มแดง ORCHIDACEAE
200 Ascocentium ampullaceum (Roxb.)Schltr. เอื้องเข็มม่วง ORCHIDACEAE
201 Ascocentium miniatum (Lindl.) Schltr. เอื้องเข็มแสด ORCHIDACEAE
202 Anoectochilus tortus (King &Plant.)King & Plantl. เอื้องฉนาก ORCHIDACEAE
203 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. เอื้องดินใบไผ่ ORCHIDACEAE
204 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. เอื้องตีนจิ้งจก ORCHIDACEAE
205 Armodorum siamensis Schltr. เอื้องตีนเป็ด ORCHIDACEAE
206 Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T. Wang เอื้องตีนเป็ด ZINGIBERACEAE
207 Acriopsis liliifolia (J. Koenig) Ormerod เอื้องนมหนู ORCHIDACEAE
208 Agrostophyllum callosum Rchb.f. เอื้องปีกไก่ ORCHIDACEAE
209 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. เอื้องปีกไก่น้อย ORCHIDACEAE
210 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ORCHIDACEAE
211 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie เอื้องแฝง ORCHIDACEAE
212 Aphyllorchis montana Rchb.f. เอื้องแฝงภู ORCHIDACEAE
213 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. เอื้องแมลงปอเล็ก ORCHIDACEAE
214 Adenoncos vesiculosa Carr เอื้องหอมแคระ ORCHIDACEAE
215 Adenoncos parviflora Ridl. เอื้องหอมใต้ ORCHIDACEAE
216 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. เอื้องไหมนา ORCHIDACEAE
217 Aerides flabellata Rolfe ex Downie เอื้องอินทจักร ORCHIDACEAE
218 Aerides flabellata Rolfe ex Downie เอื้องอินทจักร ORCHIDACEAE