แสดงรายการ จากดัชนี "I"   พบทั้งสิ้น 34 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn. กระบก IRVINGIACEAE
2 Ixora butterwichkii Hole เข็มป่า RUBIACEAE
3 Indigofera hirsuta L. ครามขน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
4 Indigofera caloneura Kurz ครามขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
5 Indigofera hendecaphylla Jacq. ครามเครือ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
6 Indigofera sootepensis Craib ครามป่า LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
7 Ipomoea hederifolia L. จิงจ้อแดง CONVOLVULACEAE
8 Impatiens radiata Hook. f. เทียนเข็ม BALSAMINACEAE
9 Impatiens longiloba Craib เทียนคำ BALSAMINACEAE
10 Impatiens jurpia Ham. ex Hook.f. & Thomson เทียนจาบ BALSAMINACEAE
11 Impatiens chiangdaoensis Shimizu เทียนเชียงเขา BALSAMINACEAE
12 Impatiens violaeflora Hook.f. เทียนดอย BALSAMINACEAE
13 Impatiens daraneenae Suksathan & Triboun เทียนดาราณี BALSAMINACEAE
14 Impatiens mengtzeana Hook.f. เทียนธารา BALSAMINACEAE
15 Impatiens psittacina Hk.f. เทียนนกแก้ว BALSAMINACEAE
16 Impatiens namkatensis T.Shimizu เทียนน้ำกัด BALSAMINACEAE
17 Impatiens claviger Hook.f. เทียนภูคา BALSAMINACEAE
18 Impatiens phuluangensis T. Shimizu เทียนภูหลวง BALSAMINACEAE
19 Impatiens hongsonensis T.Shimizu เทียนแม่ฮ่องสอน BALSAMINACEAE
20 Impatiens chinensis L. เทียนหางงอ BALSAMINACEAE
21 Ilex umbellulata Loes. เน่าใน AQUIFOLIACEAE
22 Ipomoea alba Linn. บานดึก CONVOLVULACEAE
23 Ipomoea aquatica Forssk. ผักบุ้ง CONVOLVULACEAE
24 Ipomoea digitata Linn. ผักบุ้งรั้ว CONVOLVULACEAE
25 Iris collettii Hook. f. ว่านแม่ยับ IRIDACEAE
26 Imperata cylindica (L.) P. Beauv หญ้าคา POACEAE (GRAMINEAE)
27 Isachne globosa (Thunb.) Kuntze หญ้าประกับ POACEAE (GRAMINEAE)
28 Ischaemum barbatum Retz. หญ้าหวาย POACEAE (GRAMINEAE)
29 Inula cappa (Ham. Ex D.Don) DC. หนาดคำ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
30 Iguanura wallichiana (Mart.) Becc. หมากปีแน ARECACEAE
31 Impatiens kerriae Craib เหยื่อจง BALSAMINACEAE
32 Impatiens parishii Hook.f. เหยื่อจงตะนาวศรี BALSAMINACEAE
33 Ipsea thailandica Seidenf. เอื้องดินถิ่นไทย ORCHIDACEAE
34 Iris collettii Hook.f. ไอริส IRIDACEAE