แสดงรายการ จากดัชนี "S"   พบทั้งสิ้น 147 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Scoparia dulcis Linn. กระต่ายจาม SCROPHULARIACEAE
2 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. กระท้อน MELIACEAE
3 Stephania venosa (Blume) Spreng. กระท่อมเลือด MENISPERMACEAE
4 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
5 Salacia chinensis L. กำแพงเจ็ดชั้น CELASTRACEAE
6 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
7 Stenochlaena palustris. กูดแดง PTERIDACEAE
8 Sterculia monosperma Vent. เกาลัด STERCULIACEAE
9 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
10 Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท EUPHORBIACEAE
11 Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen ขาง ASTERACEAE
12 Scabiosa siamensis Craib ขาวปั้น DIPSACACEAE
13 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
14 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
15 Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
16 Smitinandia micrantha (Lindl.) Holtt. เข็มหนู ORCHIDACEAE
17 Smitinandia helferi (Hook.f.) Garay เข็มหนูเกล็ดดาว ORCHIDACEAE
18 Schumannianthus dichotomus (Roxb.)Gagnep. คล้ากั้นแหย่ง MARANTACEAE
19 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
20 Sesbania grandiflora Desv แคบ้าน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
21 Stereospermum tetragonum DC. แคฝอย BIGNONIACEAE
22 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
23 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
24 Sesamum indicum L. งา LAMIACEAE
25 Salvinia cucullata Roxb.ex Bory จอกหูหนู SALVINIACEAE
26 Samanea saman (Jacq.) Merr. จามจุรี FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
27 Strobilanthes chiangdaoensis Terao จ๊าฮ่อมเชียงดาว ACANTHACEAE
28 Stahlianthus campanulatus Kuntze จุฑามาศ ZINGIBERACEAE
29 Syzygium formosum (Wall.) Masam. ชมพู่นก MYRTACEAE
30 Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn. ชมพู่น้ำ MYRTACEAE
31 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่น้ำดอกไม้ MYRTACEAE
32 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair ชมพู่ป่า MYRTACEAE
33 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry ชมพู่ม่าเหมี่ยว MYRTACEAE
34 Suaeda maritima (L.) Dumort. ชะคราม CHENOPODIACEAE
35 Saurauia napaulesis DC. ช้าส้าน ACTINIDIACEAE
36 Senna alata (L.) Roxb. ชุมเห็ดเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
37 Smithatris supraneanae W.J.Kress & K.Larsen ดอกเข้าพรรษา ZINGIBERACEAE
38 Sauropus poomae Welzen & Chayamarit ดอกใต้ต้น EUPHORBIACEAE
39 Sapria himalayana Griff. ดอกบัวผุด RAFFLESIACEAE
40 Solonum erianthum D.Don ดับยาง SOLANACEAE
41 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. ตองผ้า EUPHORBIACEAE
42 Sarcochlamys pulcherrima Gaudich. ตำแยขอด URTICACEAE
43 Strychnos nux-blanda A.W. Hill ตูมกาขาว LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
44 Shorea obtusa Wall. เต็ง DIPTEROCARPACEAE
45 Solandra grandiflora Swartz ถ้วยทอง SOLANACEAE
46 Stephania glandulifera Miers เถาก้นปิด MENISPERMACEAE
47 Spatholobus parviflorus (Roxb.ex DC.) Kuntze เถาพันซ้าย FABACEAE
48 Schima wallichii choisy ทะโล้ THEACEAE
49 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
50 Sloanea sigun (Bl.) K. Schum. ทุเรียนเงาะ ELAEOCARPACEAE
51 Spathoglottis eburnea Gagnep. บานดึก ORCHIDACEAE
52 Sterculia pexa Pierre ปอกะเด้ง STERCULIACEAE
53 Sterculia guttata Roxb. ปอแดง STERCULIACEAE
54 Sterculia villosa Roxb. ปอตู๊บหูช้าง STERCULIACEAE
55 Sterculia lanceolata Cav. ปอผ่าสาม STERCULIACEAE
56 Stephania venosa (Bl.) Spreng. เปล้าเลือด MENISPERMACEAE
57 Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki ผักชีโคก SCROPHULARIACEAE
58 Sesuvium portulacastrum (L.) L. ผักเบี้ยทะเล AIZOACEAE
59 Sphenoclea zeylanica Gaertn. ผักปอด SPHENOCLEACEAE
60 Spilanthes paniculata Wall.ex DC. ผักเผ็ด ASTERACEAE (COMPOSITAE)
61 Spiranthes sinensis (Pers.) Ames ผักไผ่น้ำ ORCHIDACEAE
62 Sauropus androgynous (L.) Merrill ผักหวานบ้าน EUPHORBIACEAE
63 Solanum erianthum D. Don ฝ่าแป้ง SOLANACEAE
64 Sarcostemma acidum Wight & Arn. พญาไร้ใบ ASCLEPIADACEAE
65 Strongylodon macrobotrys A.Gray พวงหยก FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
66 Selaginella argentea Spring พ่อค้าตีเมีย SELAGINELLACEAE
67 Shorea roxburghii G.Don พะยอม DIPTEROCARPACEAE
68 Stachytarpheta indica Vahl พันงูเขียว VERBENACEAE
69 Sedum susanae Hamet ฟองหินเหลือง CRASSULACEAE
70 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก ANACARDIACEAE
71 Schrebera swietenides Roxb. มะกอกโคก OLEACEAE
72 Solanum seaforthianum Andr. มะเขือเครือ SOLANACEAE
73 Sechium edule (Jacq.) Swartz มะเขือเครือ CUCURBITACEAE
74 Securidaca inappendiculata Hassk. มะเขือแจ้เครือ POLYGALACEAE
75 Solanum wrightii Benth มะเขือต้น SOLANACEAE
76 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. มะค่าแต้ CAESALPINIACEAE
77 Sapindus rarak A.DC. มะคำดีควาย SAPINDACEAE
78 Schleichera oleosa (Lour.)Merr. มะโจ้ก SAPINDACEAE
79 Siphonodon celastrineus Griff. มะดูก CELASTRACEAE
80 Sauropus thyrsiflorus Welzen มะยมสาย EUPHORBIACEAE
81 Solanum anguivi Lam. มะแว้ง SOLANACEAE
82 Solanum trilobatu Linn มะแว้งเครือ SOLANACEAE
83 Solanum trilobatum L. มะแว้งเครือ SOLANACEAE
84 Spondias lakonensis Pierre มะห้อ ANACARDIACEAE
85 Solanum stramoniifolium Jacq. มะอึก SOLANACEAE
86 Schizolobium parahybum (Vell.) Blake ยูงทอง CAESALPINIACEAE
87 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
88 Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib) Roekm.& Hartono รวงผึ้ง TILIACEAE
89 Salacca wallichiana (Gaertn.) Voss ระกำ ARECACEAE
90 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
91 Semecarpus albescens Kurz รักขี้หมู ANACARDIACEAE
92 Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. รักทะเล GOODENIACEAE
93 Shorea siamensis Miq. รัง DIPTEROCARPACEAE
94 Sonneratia griffithii Kurz ลำแพนหิน SONNERATIACEAE
95 Sterculia laevis Wall.ex Hook ver. Lanceolata Phlengklai ลิ้นงั่ว STERCULIACEAE
96 Saccharum spontaneum L. เลา POACEAE (GRAMINEAE)
97 Stahliathus campanulatus Kuntze ว่านดักแด้ ZINGIBERACEAE
98 Salix tetrasperma Roxb. สนุ่น SALICACEAE
99 Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw สร้อยนกเขา EUPHORBIACEAE
100 Sloanea sigun (Blume) K.Schum. สะตีต้น ELAEOCARPACEAE
101 Sambucus javanica Reinw. ex Blume สะพานก๊น CAPRIFOLIACEAE
102 Sambucus javanica Reinw.ex Bl. สะพ้านก๊น SAMBUCACEAE
103 Sauropus thorelii Beille สะเลียมหอม EUPHORBIACEAE
104 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchs. สาดขาว MARANTACEAE
105 Saurauia roxburghii Wall. ส้านเห็บ ACTINIDIACEAE
106 Shorea robusta C.F.Gaertn. สาละ DIPTEROCARPACEAE
107 Swertia calcicola Kerr สิงขรา GENTIANACEAE
108 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry เสม็ดชุน MYRTACEAE
109 Strychnos nux-vomica Linn. แสลงใจ STRYCHNACEAE
110 Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ STRYCHNACEAE
111 Saraca indica L. โสกน้ำ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
112 Saraca thaipingensis cantley ex Prain โสกเหลือง CAESALPINIACEAE
113 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
114 Scolophyllum ubonensis W. Chuakul & T. Yamaz. หญ้าค้อนกลอง SCROPHULARIACEAE
115 Scutellaria incurva Wall. ex Benth. หญ้าคางเลือย LAMIACEAE
116 Swertia angustifolia Ham.ex D.Don หญ้าดอกลาย GENTIANACEAE
117 Sacciolepis indica (L.) Chase var. indica หญ้าปล้องธูป POACEAE (GRAMINEAE)
118 Selaginella helferi Warb. หญ้าร้องไห้ SELAGINELLACEAE
119 Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก STEMONACEAE
120 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
121 Syzygium claviflorum (Roxb.) Cowan&Cowan หว้าขี้แพะ MYRTACEAE
122 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid แหนเป็ดใหญ่ LEMNACEAE
123 Schoenoplectus articulatus แห้วทรงกระเทียมหัวหวาน CYPERACEAE
124 Saccharum officinarum L. อ้อย POACEAE (GRAMINEAE)
125 Stemonurus secundiflorus Blume อ้ายบ่าวพรุ ICACINACEAE
126 Sambucus simpsonii Rehd. อูนน้ำ SAMBUCACEAE
127 Stichorkis gibbosa (Finet) J.J.Wood เอื้องกลีบม้วนดอกส้ม ORCHIDACEAE
128 Schoenorchis fragrans (Par. & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand เอื้องจิ๋ว มณีรัตนา ORCHIDACEAE
129 Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J.Sm. เอื้องช่อมณี ORCHIDACEAE
130 Spathoglottis plicata Blume เอื้องดินใบหมาก ORCHIDACEAE
131 Sunipia scariosa Lindl. เอื้องตาเข็ม ORCHIDACEAE
132 Sarcoglyphis smithiana (Kerr) Seidenf. เอื้องพลอยชมพู ORCHIDACEAE
133 Sunipia racemosa (Sm.) Tang & F.T.Wang เอื้องฟันปลา ORCHIDACEAE
134 Schoenorchis seidenfadenii Pradhan เอื้องมณีน้อย ORCHIDACEAE
135 Schoenorchis micrantha Reinw. ex Blume เอื้องละอองดาว ORCHIDACEAE
136 Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & S. Indhamusika เอื้องศรีเชียงดาว ORCHIDACEAE
137 Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีประจิม ORCHIDACEAE
138 Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีอาคะเนย์ ORCHIDACEAE
139 Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl. เอื้องเสือโคร่ง ORCHIDACEAE
140 Staurochilus dawsonianus (Rchb.f.) Schltr. เอื้องเสือแผ้ว ORCHIDACEAE
141 Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay เอื้องหนวดพราหมณ์ ORCHIDACEAE
142 Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay เอื้องหวีทอง ORCHIDACEAE
143 Spathoglottis affinis de Vriese เอื้องหัวข้าวเหนียว ORCHIDACEAE
144 Spathoglottis pubescens Lindl. เอื้องเหลืองพิศมร ORCHIDACEAE
145 Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ฮ่อม ACANTHACEAE
146 Sphenodesme pentandra Jack ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE
147 Sphenodesme mekongensis Dop ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE