แสดงรายการ จากดัชนี "E"   พบทั้งสิ้น 79 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Erythrina variegata Linn. ทองหลางลาย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
2 Euonymus cochinchinensis Pierre กระจับนก CELASTRACEAE
3 Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman กล้วยนวล MUSACEAE
4 Epipactis flava Seidenf. กล้วยไม้น้ำ ORCHIDACEAE
5 Ecipta prostrate L. กะเม็ง ASTERACEAE (COMPOSITAE)
6 Endocomia macrocoma (Miq.) W.J. de Wilde กำลังน้ำหลาก MYRISTICACEAE
7 Elettariopsis biphylla S.Saensouk & P.Seansouk ขิงนกข่อ ZINGIBERACEAE
8 Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus คำรอก CONNARACEAE
9 Engelhardia spicata Blume คำหด JUGLANDACEAE
10 Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose แคคตัสเปรูเวียนโอล์ดแมน CACTACEAE
11 Erythroxylum coca Lamk. โคเคน ERYTHROXYLACEAE
12 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ไคร้ย้อย ELAEOCARPACEAE
13 Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลา ZINGIBERACEAE
14 Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลาขาว ZINGIBERACEAE
15 Eria bipunctata Lindl. ตะขาบสองตะพัก ORCHIDACEAE
16 Equisetum diffusum D. Don ถอดปล้องน้อย EQUISETACEAE
17 Erythrina stricta Roxb. ทองเดือนห้า FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
18 Erythrina subumbrans Merr. ทองหลางป่า FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
19 Eria paniculata Lindl. ทำทาน ORCHIDACEAE
20 Eria amica Rchb.f นิมมานรดี ORCHIDACEAE
21 Embelia sessiliflora Kurz เบล่เบล๊าะ MYRSINACACEAE
22 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. alsinoides ใบต่อก้าน CONVOLVULACEAE
23 Eurycoma longifolia Jack ปลาไหลเผือก SIMAROUBACEAE
24 Enkleia siamensis Nervling ปอเต่าไห้ THYMELAEACEAE
25 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling ssp. Siamensis ปอเต่าไห้ THYMELAEACEAE
26 Eriolaena candollei Wall. ปอเลียงฝ้าย STERCULIACEAE
27 Elaeis guineensis ปาล์มน้ำมัน ARECACEAE (PALMAE)
28 Etlingera littoralis Giesecke ปุดคางคก ZINGIBERACEAE
29 Etlingera araneosa (Bak.)R.M. Sm. ปุดดอย ZINGIBERACEAE
30 Etlingera linguiformis (Roxb.) R.M.Sm. ปุดลิ้น ZINGIBERACEAE
31 Euphorbia milli Desmoul โป๊ยเซียน EUPHORBIACEAE
32 Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms ผักตบชวา PONTEDERIACEAE
33 Enydra fluctuans Lour. ผักบุ้งร่วม ASTERACEAE (COMPOSITAE)
34 Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu ผักแปม ARALIACEAE
35 Elsholtzia kachinensis Prain ผักเลื่อน LAMIACEAE
36 Erythropalum scandens Blume ผักฮาก OLACACEAE
37 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena ผักฮาน LAMIACEAE
38 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
39 Eriocaulon smitinandii Moldenke มณีเทวา ERIOCAULACEAE
40 Elaeocarpus hygrophilus Kurz มะกอกน้ำ ELAEOCARPACEAE
41 Eleocharis spiralis (Rottb.) Roem. & .Schult. มะมุ่น CYPERACEAE
42 Elaeagnus latifolia Linn. มะหลอด ELAEAGNACEAE
43 Elaeocarpus floribundus BI. มุ่นดอย ELAEOCARPACEAE
44 Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. เร่วหอม ZINGIBERACEAE
45 Eriobotrya bengalensis (Roxb.)Hook.f. โล่ก๊วด ROSACEAE
46 Elettariopsis wandokthong Picheans & Yupparach ว่านดอกทอง ZINGIBERACEAE
47 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ว่านดอกทอง ZINGIBERACEAE
48 Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton ว่านตรุ APOCYNACEAE
49 Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh ว่านหัวครู ORCHIDACEAE
50 Eulophia bicallosa (D.Don) Hunt&Summerh. ว่านอึ่งอ่าง ORCHIDACEAE
51 Embelia subcoriacea (C. B. Clarke) Mez ส้มอ๊อบแอ๊บ MYRSINACEAE
52 Entada rheedii Spreng. สะบ้า FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
53 Entada glandulosa Gagnep. สะบ้าลิง FABACEAE
54 Eria javanica (Sw.) Blume เสวตสุกรี ORCHIDACEAE
55 Exacum pteranthum Wall. ex Griseb. ไส้ปลาเข็ม GENTIANACEAE
56 Eragrotis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. หญ้าโกรกเขียว POACEAE (GRAMINEAE)
57 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกสีชมพู POACEAE (GRAMINEAE)
58 Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกใหญ่ POACEAE (GRAMINEAE)
59 Equisetum debile Roxb. หญ้าถอดปล้อง EQUISETACEAE
60 Eriochloa procera (Retz.) C.E. Hubb. หญ้านก POACEAE (GRAMINEAE)
61 Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. หญ้าเปลือกกระเทียมหัวแมลงวัน CYPERACEAE
62 Eulophia andamanensis Rchb.f. หมูกลิ้ง ORCHIDACEAE
63 Eulophia cf. andramanensis Rchb.f. หมูกลิ้ง ORCHIDACEAE
64 Eulophia graminea Lindl. หัวข้าวต้ม ORCHIDACEAE
65 Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight หางปลาช่อน ASTERACEAE (COMPOSITAE)
66 Elatostema salvinioides W.T.Wang หูหิน URTICACEAE
67 Eulophia promensis Lindl. เหลืองประไพ ORCHIDACEAE
68 Epigeneium amplum (Lindl.) Summerh . เอื้องกระเจี้ยง ORCHIDACEAE
69 Eria acervata Lindl. เอื้องกระเพาะปลา ORCHIDACEAE
70 Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod เอื้องคำหิน ORCHIDACEAE
71 Eria discolor Lindl. เอื้องตาลหิน ORCHIDACEAE
72 Eria clausa King & Pantl. เอื้องนิ่มน่าน ORCHIDACEAE
73 Eria truncata Lindl. เอื้องนิ่มปากตัด ORCHIDACEAE
74 Eria marginata Rolfe เอื้องนิ่มภู ORCHIDACEAE
75 Eria sutepensis Rolfe ex Downie เอื้องนิ่มสุเทพ ORCHIDACEAE
76 Eria pannea Lindl. เอื้องนิ้วนาง ORCHIDACEAE
77 Eria cristata Rolfe เอื้องศรีประภา ORCHIDACEAE
78 Eria biflora Griff. เอื้องอินจัน ORCHIDACEAE
79 Engelhardtia serrata Blume ฮ้อยจั่น JUGLANDACEAE