แสดงรายการ จากดัชนี "M"   พบทั้งสิ้น 181 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil กระทุ่มนา RUBIACEAE
2 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
3 Mitragyna parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก RUBIACEAE
4 Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry กระเทียมเถา BIGNONIACEAE
5 Millettia brandisiana Kurz กระพี้จั่น FABACEAE
6 Musa (AAB Group) ‘Khachonerk Surin’ กล้วยกระเจาะเนิร์กสุรินทร์ MUSACEAE
7 Musa (ABB group) ‘Kha Nun ’ กล้วยขนุน MUSACEAE
8 Musa (AAB Group) ‘Khom Burirum’ กล้วยขมบุรีรัมย์ MUSACEAE
9 Musa (AAA Group) ‘Khiao Pak Chong’ กล้วยเขียวปากช่อง MUSACEAE
10 Musa (ABB Group) ‘Khai Chumpae’ กล้วยไข่ชุมแพ MUSACEAE
11 Musa (AAB Group) ‘Khai Thong Ngoei’ กล้วยไข่ทองเงย MUSACEAE
12 Musa (ABB group) ‘Kho Khaeng ’ กล้วยคอแข็ง MUSACEAE
13 Musa (ABB Group) ‘Kluai Dang’ กล้วยด่าง MUSACEAE
14 Musa (ABB group) ‘Daeng Hawii’ กล้วยแดงฮาวาย MUSACEAE
15 Musa balbisiana Colla. กล้วยตานี MUSACEAE
16 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
17 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีคลองตานี) กล้วยตานีคลองตานี MUSACEAE
18 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีคอนพะเพ็ง) กล้วยตานีคอนพะเพ็ง MUSACEAE
19 Musa ballbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
20 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
21 Musa balbisiana Colla (ตานีดำ) กล้วยตานีดำ MUSACEAE
22 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีป่าภูพิงค์) กล้วยตานีป่าภูพิงค์ MUSACEAE
23 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีวัดป่าศาลาปางสัก) กล้วยตานีป่าวัดป่าศาลาปางสัก MUSACEAE
24 Musa balbisiana Colla (กล้วยตานีห้วยแม่เพรียง) กล้วยตานีห้วยแม่เพรียง MUSACEAE
25 Musa (AAB Group) ‘Thong Som’ กล้วยทองส้ม MUSACEAE
26 Musa (ABBB Group) ‘Thipparod’ กล้วยทิพรส MUSACEAE
27 Musa (ABB Group) ‘Thepanom’ กล้วยเทพพนม MUSACEAE
28 Musa (ABB Group) ‘Thep Panom’ กล้วยเทพพนม MUSACEAE
29 Musa (ABBB Group) ‘Theparod’ กล้วยเทพรส MUSACEAE
30 Musa (ABB Group) ‘Nom Mi’ กล้วยนมหมี MUSACEAE
31 Musa (AAA) ‘Nak’ กล้วยนาก MUSACEAE
32 Musa serpentina Swangpol & Somana กล้วยนาคราชหางปอน MUSACEAE
33 Musa (ABB Group) ‘Nang Phaya’ กล้วยนางพญา MUSACEAE
34 Musa (ABB Group) ‘Nam Chiangrai’ กล้วยน้ำเชียงราย MUSACEAE
35 Musa (AAB Group) ‘Nam Thai’ กล้วยน้ำไท MUSACEAE
36 Musa ‘Nam Nom’ กล้วยน้ำนม MUSACEAE
37 Musa (ABB Group) ‘Nam Fat’ กล้วยน้ำฝาด MUSACEAE
38 Musa (ABB Group) ‘Nam Lawo’ กล้วยน้ำละโว้ MUSACEAE
39 Musa (ABB group) ‘Nam Wa’ กล้วยน้ำว้า MUSACEAE
40 Musa (ABB Group) ‘Namwa Dang’ กล้วยน้ำว้าด่าง MUSACEAE
41 Musa (ABB group) ‘Namwa Tanao Si’ กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี MUSACEAE
42 Musa (ABB group) ‘Nam Wa Nuan Chan’ กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ MUSACEAE
43 Musa (ABB Group) ‘Namwa Mali Ong’ กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง MUSACEAE
44 Musa (AAB Group) ‘Nieo Jorakhe’ กล้วยนิ้วจระเข้เล็ก MUSACEAE
45 Musa (AAA Group) ‘Niu Chorake Amphawa’ กล้วยนิ้วจระเข้อัมพวา MUSACEAE
46 Musa ornata Roxb. กล้วยบัวสีชมพู MUSACEAE
47 Musa ornata Roxb. ‘Royal purple’ กล้วยบัวสีม่วง MUSACEAE
48 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds กล้วยป่า MUSACEAE
49 Musa (ABB Group) ‘Pakchong 50’ กล้วยปากช่อง50 MUSACEAE
50 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่าดอยมูเซอ) กล้วยป่าดอยมูเซอ MUSACEAE
51 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ) กล้วยป่าตะเนาะปูเต๊ะ MUSACEAE
52 Musa acuminata Colla ssp. malaccensis (Rindl.) Simmonds (กล้วยป่านาทวี) กล้วยป่านาทวี MUSACEAE
53 Musa acuminata Colla ssp. microcarpa (Becc.) Simmonds (กล้วยป่าระนอง) กล้วยป่าระนอง MUSACEAE
54 Musa (AA Group) ‘Pisang Umbon’ กล้วยปิซังอัมบน MUSACEAE
55 Musa (AA Group) ‘Pisang Ampiang’ กล้วยปิซังแอมเปียง MUSACEAE
56 Musa superba Roxb. กล้วยผา MUSACEAE
57 Musa (AABB Group) ‘Fia03’ กล้วยเฟีย03 MUSACEAE
58 Musa (AAA group) ‘Roiplee’ กล้วยร้อยปลี MUSACEAE
59 Musa chiliocarpa Back. กล้วยร้อยหวี MUSACEAE
60 Musa coccinea Andr กล้วยรัตกัทลี MUSACEAE
61 Musa (ABB group) ‘Rose’ กล้วยโรส MUSACEAE
62 Musa (ABB group) ‘Langka’ กล้วยลังกา MUSACEAE
63 Musa gracilis Holttum กล้วยศรีนรา MUSACEAE
64 Musa (AA Group) ‘Sa’ กล้วยสา MUSACEAE
65 Musa (AA Group) ‘Sa’ กล้วยสาปากช่อง MUSACEAE
66 Musa acuminata ssp. zebrina Nasution กล้วยเสือพราน MUSACEAE
67 Musa itinerans Cheeseman กล้วยหก MUSACEAE
68 Musa itinerans Cheesman กล้วยหกเขาสอยดาว MUSACEAE
69 Musa ‘Hom Khae’ กล้วยหอมแคระ MUSACEAE
70 Musa (AAA Group) ‘Hom Thong Pa’ กล้วยหอมทองป่า MUSACEAE
71 Musa (AA Group) ‘Hom Thong Son’ กล้วยหอมทองสั้น MUSACEAE
72 Musa (ABB Group) ‘Hak Muk’ กล้วยหักมุก MUSACEAE
73 Musa (ABB Group) ‘Hak Muk Phama’ กล้วยหักมุกพม่า MUSACEAE
74 Musa (ABB Group) ‘Hin’ กล้วยหิน MUSACEAE
75 Musa laterita cheeseman กล้วยไหล MUSACEAE
76 Musa (AA Group) ‘A-roi’ กล้วยอร่อย MUSACEAE
77 Mitrephora keithii Ridl. กลาย ANNONACEAE
78 Monomeria barbata Lindl. ก้ามปูม้า ORCHIDACEAE
79 Murdannia nudiflora (L.) Brenan กินกุ้งน้อย COMMELINACEAE
80 Melia toosendan Sieb. & Zucc. เกรียน MELIACEAE
81 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE
82 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
83 Murraya paniculata (Linn.) Jack แก้ว RUTACEAE
84 Mahonia siamensis Takeda ขมิ้นต้น BERBERIDACEAE
85 Millettia kangensis Craib ขะเจ๊าน้ำ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
86 Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms. ขางหัวหมู ANNONACEAE
87 Marsdenia tinctoria R.Br. ครามเถา ASCLEPIADACEAE
88 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. คำปอง LAMIACEAE (LABIATAE)
89 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
90 Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum. Var. kerrii Sprague แคหางค่าง BIGNONIACEAE
91 Melastoma malabathricum L. โคลงเคลง MELASTOMATACEAE
92 Myristica fragrans Houtt. จันทน์เทศ MYRISTICACEAE
93 Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain จันทน์หอม MALVACEAE
94 Michelia champaca L. จำปา MAGNOLIACEAE
95 Magnolia alba x baillonii จำปาขาว MAGNOLIACEAE
96 Magnolia x alba (DC.) Figlar จำปี MAGNOLIACEAE
97 Magnolia figo (Lour) DC. จำปีแขก MAGNOLIACEAE
98 Magnolia baillonii Pierre จำปีป่า MAGNOLIACEAE
99 Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin จำปีสิรินธร MAGNOLIACEAE
100 Michelia rajaniana Craib จำปีหลวง MAGNOLIACEAE
101 Merremia kingii (Prain) Kerr จิงจ้อดอย CONVOLVULACEAE
102 Merremia vitifolia Haller f. จิงจ้อเหลือง CONVOLVULACEAE
103 Maerua siamensis (Kurz) Pax แจง CAPPARACEAE
104 Myriopteron extensum Schum. ชะเอมไทย PERIPLOCACEAE
105 Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ RUBIACEAE
106 Meliosma siamplicifolia Walp. เดื่อหูกวาง MELIOSMACEAE
107 Megaskepasma erythrochlamys Lindau แดงพันธุ์ทิพย์ ACANTHACEAE
108 Mallotus barbatus Müll. Arg. ตองเต๊า EUPHORBIACEAE
109 Macaranga denticulata (Blume) Mull.Arg. ตองแตบ EUPHORBIACEAE
110 Mallotus decipiens Müll. Arg. ตองเปาะ EUPHORBIACEAE
111 Muntingia calabura L. ตะขบฝรั่ง TILIACEAE
112 Muehlenbeckia platyclada(F.v.Muell.)Meissen. ตะขาบหิน POLYGONACEAE
113 Miquelia kleinii Meisn. ตุ้มพวง ICACINACEAE
114 Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f. เถามะอึก CONVOLVULACEAE
115 Melodorum siamense (Scheff.) Bân, Rauwenhoffia siamensis Scheff. นมแมว ANNONACEAE
116 Mesua ferrea Linn. บุนนาค CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
117 Mesua ferrea L. บุนนาค CLUSIACEAE
118 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. ประทัดแดง LORANTHACEAE
119 Macrosolen avenis (Bl.) Danser ประทัดทอง LORANTHACEAE
120 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Tiegh. ประทัดนวล LORANTHACEAE
121 Mitrephora maingayi Hook.f. & Thoms. ปอขี้แฮด ANNONACEAE
122 Millingtonia hortensis Linn.f. ปีบ BIGNONIACEAE
123 Monochoria hastate (L.) Solms-Laub. ผักตบไทย PONTEDERIACEAE
124 Mazus pumilus (Burn.f.)van Steenis ผักต่องแต่ง SCROPHULARIACEAE
125 Millettia caerulea Baker ผักเยี่ยววัว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
126 Marsilea crenata Presl ผักแว่น MARSILEACEAE
127 Melientha sauvis Pierrre ผักหวานป่า OPILIACEAE
128 Memecylon edule Roxb. พลองเหมือด MEMECYLACEAE
129 Microcos paniculata Linn. พลับพลา TILIACEAE
130 Mucuna warburgii Lauterb. & K. Schum. พวงโกเมน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
131 Mimusops elengi Linn. พิกุล SAPOTACEAE
132 Monochoria elata Ridl. โพลงก้านเหลี่ยม PONTEDERIACEAE
133 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. ฟักข้าว CUCURBITACEAE
134 Microsorum nigrescens (Blume) Copel. เฟินแก็ปปืน POLYPODIACEAE
135 Microsorum scolopendria Copel. เฟินยายแพก POLYPODIACEAE
136 Manglietia garrettii Cralb มณฑาป่า MAGNOLIACEAE
137 Magnolia insignis Wall. มณฑิรา MAGNOLIACEAE
138 Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chelermglin & R.M.K. Saunders มหาพรหมราชินี ANNONACEAE
139 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
140 Macadamia integrifolia Maiden & Betche มะคาเดเมีย PROTEACEAE
141 Mangifera sylvatica Roxb. มะม่วงป่า ANACARDIACEAE
142 Momordica charantia Linn. มะระขี้นก CUCURBITACEAE
143 Momordica charantia L. มะระขี้นก CUCURBITACEAE
144 Moringa oleifera Lam. มะรุม MORINGACEAE
145 Moringa oleifera Lamk. มะรุม MORINGACEAE
146 Micropera pallida (Roxb.) Lindl. แมงปอทอง ORCHIDACEAE
147 Mimosa pudica L. ไมยราบ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
148 Mimosa pigra L. ไมยราบต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
149 Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ไมยราบเลื้อย FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
150 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน RUBIACEAE
151 Morinda talmyi Pierre ex Lecomte ยอเบี้ย RUBIACEAE
152 Mikania cordata Rob. ยาบขี้ไก่ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
153 Magnolia coco (Lour.) DC. ยี่หุบ MAGNOLIACEAE
154 Miliusa cuneata Craib ระฆังเขียว ANNONACEAE
155 Miliusa cuneata Craib ระฆังเขียว ANNONACEAE
156 Microcos paniculata L. ลาย TILIACEAE
157 Melodorum fruticosum Lour. ลำดวน ANNONACEAE
158 Mitrephora wangii Hu ลำดวนดอย ANNONACEAE
159 Microsorum punctatum (L.) Copel ลิ้นผีไม้ POLYPODIACEAE
160 Magnolia betongensis (Craib) H. Keng เล็งเก็ง MAGNOLIACEAE
161 Melia azedarach Linn. เลี่ยน MELIACEAE
162 Murdannia edulis (Stokes) Faden ว่านข้าวเหนียว COMBRETACEAE
163 Myrica rubra Siebold & Zucc. ส้มสา MYRICACEAE
164 Microstachys chamaelea (L.) Mull. Arg. สร้อยนก EUPHORBIACEAE
165 Mucuna interrupta Gagnap. สะบ้าลาย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
166 Mucuna macrocarpa Wall. สะบ้าลิง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
167 Mucuna hainanensis Hayata สะบ้าไฮนาน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
168 Millettia leucantha Kurz var.buteoides (Gagnep.)P.K.Lôc สาธร FABACEAE
169 Mammea siamensis Kosterm. สารภี CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
170 Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake เสม็ดขาว MYRTACEAE
171 Murdannia loriformis หญ้าปักกิ่ง COMMELINACEAE
172 Meyna velutina Robyns หนามขวากช้าง RUBIACEAE
173 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
174 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
175 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. หมาดำ ANNONACEAE
176 Mucuna pruiens (Linn.) DC. หมามุ่ย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
177 Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. หัสคุณ RUTACEAE
178 Micropera rostrata (Roxb.) N.P. Balakr. เอื้องช่อม่วง ORCHIDACEAE
179 Mischobulbum wrayanum (Hook.f.) Rolfe เอื้องดินภู ORCHIDACEAE
180 Micropera thailandica (Seidenf. & Smitinand) Garay เอื้องต่อหัวแดง ORCHIDACEAE
181 Micropera obtusa (Lindl.) Tang & F.T.Wang เอื้องแมลงปอทอง ORCHIDACEAE