แสดงรายการ จากดัชนี "F"   พบทั้งสิ้น 42 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ficus altissima Bl. กร่าง MORACEAE
2 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
3 Fagraea fragrans Roxb. กันเกรา GENTIANACEAE
4 Fagraea ceilanica Thunb. โกงกางเขา GENTIANACEAE
5 Ficus superba (Miq.)Miq. ไกร MORACEAE
6 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
7 Fraxinus floribunda Wall. จันทร์ทอง OLEACEAE
8 Fraxinus griffi thii C.B. Clarke จันทร์ทองเทศ OLEACEAE
9 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
10 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
11 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
12 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
13 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
14 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย FLACOURTIACEAE
15 Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. ตะขบป่า FLACOURTIACEAE
16 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
17 Fissistigma minuticalyx (Wc Gregor & W.W. Sm.) Chatterjee เถาสำรอก ANNONACEAE
18 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
19 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
20 Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis บุหงาเชิง ANNONACEAE
21 Firmiana kerrii (Craib) Kosterm. ปอตั๊บ STERCULIACEAE
22 Firmiana colorata ปอฝ้าย MALVACEAE
23 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
24 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
25 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
26 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
27 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
28 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
29 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
30 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
31 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
32 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
33 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
34 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
35 Feroniella lucida (Scheff.) Swingle มะสัง RUTACEAE
36 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
37 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
38 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
39 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
40 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl หญ้าหนวดปลาดุก CYPERACEAE
41 Flemingia stricta Roxb. ex W.T. Aiton หางเสือ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
42 Flickingeria albopurpurea Seidenf. เอื้องขาไก่คอลาย ORCHIDACEAE