แสดงรายการ จากดัชนี "B"   พบทั้งสิ้น 137 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don - APIACEAE (UMBELLIFERAE)
2 Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen กระชายใบไม้ ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun กระชายแมกซ์เวล ZINGIBERACEAE
6 Butea superba Roxb. กวาวเครือขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
7 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte กากหมาก BALANOPHORACEAE
8 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
9 Bauhinia acuminata L. กาหลง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
10 Betula alnoides Buch. Ham. กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
11 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
12 Bulbophyllum reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง ORCHIDACEAE
13 Blechnum orientale L. กูดดอย BLECHNACEAE
14 Blechnum brasiliense Besv. กูดดอยใบเวียน BLECHNACEAE
15 Blechnum moorei C.Chr. กูดดอยใบหยาบ BLECHNACEAE
16 Brainea insignis Hook. f. กูดตั่ง BLECHNACEAE
17 Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . ขนุนดิน BALANOPHORACEAE
18 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
19 Bauhinia strychnifolia Craib เครือขยัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
20 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
21 Bombax anceps var. cambodiense Robyns ง้าว BOMBACACEAE
22 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
23 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE
24 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
25 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
26 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
27 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE
28 Blinkworthia lycioides Choisy ซุ้มกระต่าย CONVOLVULACEAE
29 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
30 Borassus flabellifer L. ตาล ARECACEAE (PALMAE)
31 Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. ตาลฟ้า ARECACEAE
32 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
33 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
34 Brugmansia x candida Pers. แตรสวรรค์ SOLANACEAE
35 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
36 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
37 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาวเหลือง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
39 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
40 Brahea armata S.Watson บราเฮีย ARECACEAE
41 Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen ใบสีทอง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
42 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
43 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
44 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker ปอเจี๋ยน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
45 Basella alba L. ผักปลัง BASELLACEAE
46 Bambusa nutans Wall.ex Munro ไผ่บง POACEAE
47 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
48 Bambusa vulgaris ‘Vittata’ ไผ่เหลือง POACEAE
49 Bulbophyllum polystictum Ridl. พญาสิงโต ORCHIDACEAE
50 Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don พุดสามสี SOLANACEAE
51 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
52 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
53 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
54 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
55 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
56 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
57 Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. มะยงชิด ANACARDIACEAE
58 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
59 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
60 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE
61 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
62 Berrya mollis Wall.ex Kurz เลียงฝ้าย TILIACEAE
63 Balanophora latisepala Lec. ว่านดอกดินขาว BALANOPHORACEAE
64 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ว่านนางบัว ORCHIDACEAE
65 Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
66 Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ว่านส้ม ZINGIBERACEAE
67 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
68 Bauhinia malabarica roxb. ส้มเสี้ยว FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
69 Bauhinia lakhonensis Gagnep. ส้มเสี้ยวเถา FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
70 Bauhinia siamensis K. & S. S. Larsen สร้อยสยาม FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
71 Burmannia coelestris D.Don สรัสจันทร BURMANNIACEAE
72 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา ORCHIDACEAE
73 Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส ORCHIDACEAE
74 Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
75 Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
76 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. สิงโตก้ามปูแดง ORCHIDACEAE
77 Bulbophyllum macranthum Lindl. สิงโตก้ามปูใหญ่ ORCHIDACEAE
78 Bulbophyllum comosum Collett & Hamsl. สิงโตขนตาขาว ORCHIDACEAE
79 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง ORCHIDACEAE
80 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe สิงโตเคราแดง ORCHIDACEAE
81 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl. สิงโตเครายาว ORCHIDACEAE
82 Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว ORCHIDACEAE
83 Bulbophyllum triste Rchb.f. สิงโตช่อทับทิม ORCHIDACEAE
84 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. สิงโตเชียงดาว ORCHIDACEAE
85 Bulbophyllum medusa (Lindl.) Rchb.f สิงโตดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
86 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว ORCHIDACEAE
87 Bulbophyllum nigrescens Rolfe สิงโตดำ ORCHIDACEAE
88 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. สิงโตตาแดง ORCHIDACEAE
89 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตนักกล้าม ORCHIDACEAE
90 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด ORCHIDACEAE
91 Bulbophyllum repens Griff. สิงโตพุ่ม ORCHIDACEAE
92 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ORCHIDACEAE
93 Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ ORCHIDACEAE
94 Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง ORCHIDACEAE
95 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย ORCHIDACEAE
96 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน ORCHIDACEAE
97 Bulbophyllum secundums Hook.f. สิงโตลิ้นดำ ORCHIDACEAE
98 Bulbophyllum lindleyanum Griff. สิงโตลินเลย์ ORCHIDACEAE
99 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง ORCHIDACEAE
100 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
101 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
102 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ ORCHIDACEAE
103 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน ORCHIDACEAE
104 Bulbophyllum siamense Rchb. f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
105 Bulbophyllum siamense Rchb.f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
106 Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย ORCHIDACEAE
107 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ ORCHIDACEAE
108 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. สิงโตหนวดยาว ORCHIDACEAE
109 Bulbophyllum odoratissinum (J.J.Sm.) Lindl. สิงโตหลอดไฟ ORCHIDACEAE
110 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม ORCHIDACEAE
111 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
112 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
113 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
114 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
115 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
116 Bauhinia glauca ssp.Tenuiflora K.& S.S. Larsen เสี้ยวเครือยอดแตง CAESALPINIACEAE
117 Bauhinia variegata Linn. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
118 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
119 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
120 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
121 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
122 Brownea ariza Benth. โสกพวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
123 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
124 Balanophora harlandii Hook.f. หน่อพสุธา BALANOPHORACEAE
125 Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดใหญ่ ASTERACEAE
126 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต ORCHIDACEAE
127 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
128 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
129 Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว ORCHIDACEAE
130 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. เอื้องกีบม้าใหญ่ ORCHIDACEAE
131 Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr. เอื้องดินจีน ORCHIDACEAE
132 Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm เอื้องทับทิมสยาม ORCHIDACEAE
133 Bulbophyllum nasutum Rchb.f. เอื้องนกกระจิบ ORCHIDACEAE
134 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง ORCHIDACEAE
135 Bulbophyllum suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง ORCHIDACEAE
136 Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f. เอื้องหัวเข็มหมุด ORCHIDACEAE
137 Berchemia floribunda Wall. ฮ่อสะพายควาย RHAMNACEAE