แสดงรายการ จากดัชนี "B"   พบทั้งสิ้น 166 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don - APIACEAE (UMBELLIFERAE)
2 Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen กระชายใบไม้ ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun กระชายแมกซ์เวล ZINGIBERACEAE
6 Butea superba Roxb. กวาวเครือขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
7 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte กากหมาก BALANOPHORACEAE
8 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
9 Bauhinia acuminata L. กาหลง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
10 Betula alnoides Buch. Ham. กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
11 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
12 Bulbophyllum reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง ORCHIDACEAE
13 Blechnum orientale L. กูดดอย BLECHNACEAE
14 Blechnum brasiliense Besv. กูดดอยใบเวียน BLECHNACEAE
15 Blechnum moorei C.Chr. กูดดอยใบหยาบ BLECHNACEAE
16 Brainea insignis Hook. f. กูดตั่ง BLECHNACEAE
17 Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . ขนุนดิน BALANOPHORACEAE
18 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
19 Bauhinia strychnifolia Craib เครือขยัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
20 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
21 Bombax anceps Pierre ง้าว MALVACEAE
22 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
23 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE
24 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
25 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
26 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
27 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE
28 Blinkworthia lycioides Choisy ซุ้มกระต่าย CONVOLVULACEAE
29 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
30 Borassus flabellifer L. ตาล ARECACEAE (PALMAE)
31 Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. ตาลฟ้า ARECACEAE
32 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
33 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
34 Brugmansia x candida Pers. แตรสวรรค์ SOLANACEAE
35 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
36 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
37 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาวเหลือง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
39 Bulbophyllum drymoda J.J.Verm., Schuit. & de Vogel ทิมพิมาน ORCHIDACEAE
40 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
41 Brahea armata S.Watson บราเฮีย ARECACEAE
42 Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen ใบสีทอง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
43 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
44 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
45 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker ปอเจี๋ยน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
46 Basella alba L. ผักปลัง BASELLACEAE
47 Bambusa nutans Wall.ex Munro ไผ่บง POACEAE
48 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
49 Bambusa vulgaris ‘Vittata’ ไผ่เหลือง POACEAE
50 Bulbophyllum lobbii subsp. lobbii. พญาสิงโต ORCHIDACEAE
51 Bulbophyllum helenae (Kuntze) J.J.Sm. พวงถุงคำเหลือง ORCHIDACEAE
52 Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. พัดโบก ORCHIDACEAE
53 Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don พุดสามสี SOLANACEAE
54 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
55 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
56 Bouea macrophylla Griff. มะปราง ANACARDIACEAE
57 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
58 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
59 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
60 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
61 Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. มะยงชิด ANACARDIACEAE
62 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
63 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
64 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE
65 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
66 Berrya mollis Wall.ex Kurz เลียงฝ้าย TILIACEAE
67 Balanophora latisepala Lec. ว่านดอกดินขาว BALANOPHORACEAE
68 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ว่านนางบัว ORCHIDACEAE
69 Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
70 Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ว่านส้ม ZINGIBERACEAE
71 Bulbophyllum rimannii (Rchb.f.) J.J.Verm., Schuit. & de Vogel แววหยก ORCHIDACEAE
72 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
73 Bauhinia malabarica roxb. ส้มเสี้ยว FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
74 Bauhinia lakhonensis Gagnep. ส้มเสี้ยวเถา FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
75 Bauhinia siamensis K. & S. S. Larsen สร้อยสยาม FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
76 Burmannia coelestris D.Don สรัสจันทร BURMANNIACEAE
77 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา ORCHIDACEAE
78 Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส ORCHIDACEAE
79 Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
80 Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
81 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. สิงโตก้ามปูแดง ORCHIDACEAE
82 Bulbophyllum macranthum Lindl. สิงโตก้ามปูใหญ่ ORCHIDACEAE
83 Bulbophyllum tridentatum Kraenzl. สิงโตกีบม้าเมืองจันท์ ORCHIDACEAE
84 Bulbophyllum comosum Collett & Hemsl., J. Linn. สิงโตขนตาขาว ORCHIDACEAE
85 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง ORCHIDACEAE
86 Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. สิงโตไข่ปลาปากมน ORCHIDACEAE
87 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. สิงโตคู่ ORCHIDACEAE
88 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe สิงโตเคราแดง ORCHIDACEAE
89 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl. สิงโตเครายาว ORCHIDACEAE
90 Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว ORCHIDACEAE
91 Bulbophyllum triste Rchb.f. สิงโตช่อทับทิม ORCHIDACEAE
92 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. สิงโตเชียงดาว ORCHIDACEAE
93 Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr สิงโตไซเดนฟาเดน ORCHIDACEAE
94 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f สิงโตดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
95 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว ORCHIDACEAE
96 Bulbophyllum nigrescens Rolfe สิงโตดำ ORCHIDACEAE
97 Bulbophyllum physometrum J.J.Verm., Suksathan & Watthana สิงโตต่างหู ORCHIDACEAE
98 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. สิงโตตาแดง ORCHIDACEAE
99 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. สิงโตถิ่นใต้ ORCHIDACEAE
100 Bulbophyllum reichenbachii (Kuntze) Schltr. สิงโตทองผาภูมิ ORCHIDACEAE
101 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe สิงโตนกเหยี่ยว ORCHIDACEAE
102 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตนักกล้าม ORCHIDACEAE
103 Bulbophyllum pteroglossum Schltr. สิงโตนางรำ ORCHIDACEAE
104 Bulbophyllum sanitii Seidenf. สิงโตนายสนิท ORCHIDACEAE
105 Bulbophyllum taeniophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตใบแถบ ORCHIDACEAE
106 Bulbophyllum trigonopus (Rchb.f.) P.T.Ong สิงโตใบพัดแดง ORCHIDACEAE
107 Bulbophyllum affine Wall. ex Lindl. สิงโตประหลาด ORCHIDACEAE
108 Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn. สิงโตปากนกกระทุง ORCHIDACEAE
109 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. สิงโตปากนกแก้ว ORCHIDACEAE
110 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด ORCHIDACEAE
111 Bulbophyllum acuminatum (Ridl.) Ridl. สิงโตพัดเรียว ORCHIDACEAE
112 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. สิงโตพัดเหลือง ORCHIDACEAE
113 Bulbophyllum repens Griff. สิงโตพุ่ม ORCHIDACEAE
114 Bulbophyllum tripaleum Seidenf. สิงโตพู่มูเซอ ORCHIDACEAE
115 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ORCHIDACEAE
116 Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ ORCHIDACEAE
117 Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง ORCHIDACEAE
118 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย ORCHIDACEAE
119 Bulbophyllum tortuosum (Blume) Lindl. สิงโตระย้า ORCHIDACEAE
120 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน ORCHIDACEAE
121 Bulbophyllum ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm. สิงโตลายแต้ม ORCHIDACEAE
122 Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall. สิงโตลายเสือดาว ORCHIDACEAE
123 Bulbophyllum secundum Hook.f. สิงโตลิ้นดำ ORCHIDACEAE
124 Bulbophyllum lindleyanum Griff. สิงโตลินเลย์ ORCHIDACEAE
125 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง ORCHIDACEAE
126 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
127 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
128 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ ORCHIDACEAE
129 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน ORCHIDACEAE
130 Bulbophyllum siamense Rchb. f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
131 Bulbophyllum siamense Rchb.f. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
132 Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย ORCHIDACEAE
133 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ ORCHIDACEAE
134 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. สิงโตหนวดยาว ORCHIDACEAE
135 Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Wall. สิงโตหลอดไฟ ORCHIDACEAE
136 Bulbophyllum polyrrhizum Lindl. สิงโตหัววงแหวน ORCHIDACEAE
137 Bulbophyllum annandalei Ridl. สิงโตอนันดา ORCHIDACEAE
138 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม ORCHIDACEAE
139 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
140 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
141 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
142 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
143 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
144 Bauhinia variegata Linn. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
145 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
146 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
147 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
148 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
149 Brownea ariza Benth. โสกพวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
150 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
151 Balanophora harlandii Hook.f. หน่อพสุธา BALANOPHORACEAE
152 Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดใหญ่ ASTERACEAE
153 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต ORCHIDACEAE
154 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
155 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
156 Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว ORCHIDACEAE
157 Bulbophyllum elassonotum Summerh. เอื้องกีบม้าเหลือง ORCHIDACEAE
158 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. เอื้องกีบม้าใหญ่ ORCHIDACEAE
159 Brachypeza laotica (Seidenf.) Seidenf. เอื้องช่อมะลิ ORCHIDACEAE
160 Brachycorythis acuta (Rchb.f.) Summerh. เอื้องดอกเทียน ORCHIDACEAE
161 Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr. เอื้องดินจีน ORCHIDACEAE
162 Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm เอื้องทับทิมสยาม ORCHIDACEAE
163 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง ORCHIDACEAE
164 Bulbophyllum suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง ORCHIDACEAE
165 Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f. เอื้องหัวเข็มหมุด ORCHIDACEAE
166 Berchemia floribunda Wall. ฮ่อสะพายควาย RHAMNACEAE