แสดงรายการ จากดัชนี "H"   พบทั้งสิ้น 98 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Hoya thailandica Thaithong - ASCLEPIADACEAE
2 Heliotropium strigosum Wild - BORAGINACEAE
3 Holoptelea integrifolia Planch. กระเจา ULMACEAE
4 Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku กระเจียน ANNONACEAE
5 Hibiscus sabdariffa Linn. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
6 Hibiscus sabdariffa L. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
7 Hydnocarpus antelminthica Pierre ex Laness กระเบาใหญ่ FLACOURTIACEAE
8 Heliconia indica Lamk. กล้วยประดับ HELICONIACEAE
9 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
10 Helixanthera parasitica Lour. กาฝากพญามหาปราบ LORANTHACEAE
11 Hiptage benghalensis (Linn.) Kurz กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
12 Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. candicans (Hook.f.) Sirirugsa กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
13 Homalium ceylanicum (Gardn) Benth. ไก๊ FLACOURTIACEAE
14 Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm. ข่าไฟ ZINGIBERACEAE
15 Helicteres angustifolia L. ขี้ตุ่น STERCULIACEAE
16 Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz ขี้อ้น STERCULIACEAE
17 Harpullia arborea Radlk. ค้างคาว SAPINDACEAE
18 Habenaria lucida Wall. ex Lindl. คูลู ORCHIDACEAE
19 Homonoia riparia Lour. ไคร้น้ำ EUPHORBIACEAE
20 Heynea trijuga Roxb. ex.Sims. ดกแดง MELIACEAE
21 Habenaria acuifera Wall. ex Lindl. ดอกนางนวล ORCHIDACEAE
22 Hoya engleriana Hosseus ดาวลดา ASCLEPIADACEAE
23 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
24 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
25 Hopea ferrea Laness. ตะเคียนหิน DIPTEROCARPACEAE
26 Hydrocharis morsus-ranae L. ตับเต่านา HYDROCHARITACEAE
27 Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem. ต้างเขา ARALIACEAE
28 Hoya multiflora Blume ต้างไม้พันงู ASCLEPIADACEAE
29 Hoya parvifolia Wight ต้างหนูผี ASCLEPIADACEAE
30 Hoya pachyclada Kerr ต้างใหญ่ ASCLEPIADACEAE
31 Hedychium villosum Wall. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
32 Hedychium ellipticum Hamm ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
33 Hedychium spicatum Ham. ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
34 Hedychium stenopetalum Lodd. ตาเหินหลวง ZINGIBERACEAE
35 Hedychium flovum Roxb. ตาเหินเหลือง ZINGIBERACEAE
36 Habenaria diphylla (Nimmo) Dalzell ตูบหมูบมดลิ่น ORCHIDACEAE
37 Hoya ovalifolia Wight & Arn. นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE
38 Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill นมพิจิตร ASCLEPIADACEAE
39 Habenaria lindleyana Steud. นางกราย ORCHIDACEAE
40 Habenaria malintana (Blanco) Merr. นางอั้วกลีบเดี่ยว ORCHIDACEAE
41 Habenaria myriotricha Gagnep. นางอั้วดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
42 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. นางอั้วน้อย ORCHIDACEAE
43 Habenaria rostellifera Rchb.f. นางอั้วมันปู ORCHIDACEAE
44 Hemipilia calophylla C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วลาย ORCHIDACEAE
45 Habenaria chlorine C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วสีตอง ORCHIDACEAE
46 Habenaria rostellifera Rchb.f. นาวอั้วมันปู ORCHIDACEAE
47 Hiptage condita Craib โนรีแม่กก MALPIGHIACEAE
48 Hapaline benthamiana Schott บ่อนเต่า ARACEAE
49 Hypericum hookerianum Wight et Arn. บัวทอง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
50 Hibiscus glanduliferus Craib ปอต่อม MALVACEAE
51 Hibiscus tiliaceus L. ปอทะเล MALVACEAE
52 Helicteres isora Linn. ปอบิด STERCULIACEAE
53 Helicteres isora L. ปอบิด STERCULIACEAE
54 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
55 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี HYDROPHYLLACEAE
56 Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. ปอหู MALVACEAE
57 Houttuynia cordata Thunb. ผักคาวตอง SAURURACEAE
58 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. ผักตีนกวาง OPHIOGLOSSACEAE
59 Hydrocotyle javanica J.P. Ponten ex thunb. ผักหนอกเขา APIACEAE (UMBELLIFERAE)
60 Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau ฝิ่นน้ำ LIMNOCHARITACEAE
61 Hoya finlaysonii Wight พญามุจลินทร์ ASCLEPIADACEAE
62 Hibiscus mutabilis Linn. พุดตาน MALVACEAE
63 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
64 Hedychium coronarium J. Koenig มหาหงส์ ZINGIBERACEAE
65 Hedychium flavescens Carey ex Roscoe มหาหงส์เหลือง ZINGIBERACEAE
66 Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang มะกิ้ง CUCURBITACEAE
67 Horsfieldia glabra (Blume) Warb. มะพร้าวนกกก MYRISTICACEAE
68 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา LAMIACEAE (LABIATAE)
69 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
70 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
71 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
72 Hevea brasiliensis Muell. Arg. ยางพารา EUPHORBIACEAE
73 Hypericum japonicum Thunp.ex Murraz ละอองทอง HYPERICAECAE
74 Habenaria rhodocheila Hance ลิ้นมังกร ORCHIDACEAE
75 Habenaria carnea N.E. Brown ว่านยานกเว้ ORCHIDACEAE
76 Hydrocotyle umbellate L. แว่นแก้ว APIACEAE (UMBELLIFERAE)
77 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
78 Hibiscus hispidissimus Griff. ส้มสันดาน MALVACEAE
79 Hoya diversifolia Blume สลิท ASCLEPIADACEAE
80 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle สาหร่ายหางกระรอก HYDROCHARITACEAE
81 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. สีฟันคนทา SIMAROUBACEAE
82 Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland หญ้าแกน POACEAE (GRAMINEAE)
83 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง BORAGINACEAE
84 Hypoxis aurea Lour. หญ้าดอกคำ HYPOXIDACEAE
85 Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schalt. หญ้าหนวดฤาษี POACEAE (GRAMINEAE)
86 Holcoglossum subulifolium (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหมณ์ขาว ORCHIDACEAE
87 Holcoglossum kimballianum (Rchb.f.) Garay หนวดพราหมณ์ลำดำ ORCHIDACEAE
88 Holcoglossum amesianum (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหรม์ดอย ORCHIDACEAE
89 Hoya kerrii Craib หัวใจทศกัณฐ์ ASCLEPIADACEAE
90 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
91 Heliciopsis terminalis Sleum เหมือดคน PROTEACEAE
92 Helicia nilagirica Bedd. เหมือดคนตัวผู้ PROTEACEAE
93 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose เหลืองอินเดีย BIGNONIACEAE
94 Habenaria stenopetala Lindl. อั้วดอกเขียว ORCHIDACEAE
95 Habenaria khasiana Hook.f. อั้วทุ่ง ORCHIDACEAE
96 Habenaria limprichtii Schltr. อั้วปากฝอย ORCHIDACEAE
97 Hetaeria affinis (Griff.) Seidenf. & Ormerod เอื้องดินดอกกลับ ORCHIDACEAE
98 Hetaeria oblongifolia Blume เอื้องดินดอกหม่น ORCHIDACEAE