แสดงรายการ จากดัชนี "H"   พบทั้งสิ้น 89 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Hoya thailandica Thaithong - ASCLEPIADACEAE
2 Heliotropium strigosum Wild - BORAGINACEAE
3 Holoptelea integrifolia Planch. กระเจา ULMACEAE
4 Hibiscus sabdariffa Linn. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
5 Hibiscus sabdariffa L. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
6 Hydnocarpus antelminthica Pierre ex Laness กระเบาใหญ่ FLACOURTIACEAE
7 Heliconia indica Lamk. กล้วยประดับ HELICONIACEAE
8 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
9 Helixanthera parasitica Lour. กาฝากพญามหาปราบ LORANTHACEAE
10 Hiptage benghalensis (Linn.) Kurz กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
11 Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. candicans (Hook.f.) Sirirugsa กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
12 Homalium ceylanicum (Gardn) Benth. ไก๊ FLACOURTIACEAE
13 Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm. ข่าไฟ ZINGIBERACEAE
14 Helicteres angustifolia L. ขี้ตุ่น STERCULIACEAE
15 Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz ขี้อ้น STERCULIACEAE
16 Harpullia arborea Radlk. ค้างคาว SAPINDACEAE
17 Habenaria lucida Wall. ex Lindl. คูลู ORCHIDACEAE
18 Homonoia riparia Lour. ไคร้น้ำ EUPHORBIACEAE
19 Habenaria acuifera Wall. ex Lindl. ดอกนางนวล ORCHIDACEAE
20 Hoya engleriana Hosseus ดาวลดา ASCLEPIADACEAE
21 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
22 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
23 Hopea ferrea Laness. ตะเคียนหิน DIPTEROCARPACEAE
24 Hydrocharis morsus-ranae L. ตับเต่านา HYDROCHARITACEAE
25 Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem. ต้างเขา ARALIACEAE
26 Hoya multiflora Blume ต้างไม้พันงู ASCLEPIADACEAE
27 Hoya parvifolia Wight ต้างหนูผี ASCLEPIADACEAE
28 Hoya pachyclada Kerr ต้างใหญ่ ASCLEPIADACEAE
29 Hedychium villosum Wall. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
30 Hedychium ellipticum Hamm ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
31 Hedychium spicatum Ham. ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
32 Hedychium stenopetalum Lodd. ตาเหินหลวง ZINGIBERACEAE
33 Hedychium flovum Roxb. ตาเหินเหลือง ZINGIBERACEAE
34 Hoya ovalifolia Wight & Arn. นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE
35 Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill นมพิจิตร ASCLEPIADACEAE
36 Habenaria lindleyana Steud. นางกราย ORCHIDACEAE
37 Habenaria malintana (Blanco) Merr. นางอั้วกลีบเดี่ยว ORCHIDACEAE
38 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. นางอั้วน้อย ORCHIDACEAE
39 Habenaria rostellifera Rchb.f. นางอั้วมันปู ORCHIDACEAE
40 Hemipilia calophylla C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วลาย ORCHIDACEAE
41 Habenaria chlorine C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วสีตอง ORCHIDACEAE
42 Habenaria rostelli fera Rchb.f. นาวอั้วมันปู ORCHIDACEAE
43 Hiptage condita Craib โนรีแม่กก MALPIGHIACEAE
44 Hapaline benthamiana Schott บ่อนเต่า ARACEAE
45 Hypericum hookerianum Wight et Arn. บัวทอง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
46 Hibiscus glanduliferus Craib ปอต่อม MALVACEAE
47 Hibiscus tiliaceus L. ปอทะเล MALVACEAE
48 Helicteres isora Linn. ปอบิด STERCULIACEAE
49 Helicteres isora L. ปอบิด STERCULIACEAE
50 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
51 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี HYDROPHYLLACEAE
52 Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. ปอหู MALVACEAE
53 Houttuynia cordata Thunb. ผักคาวตอง SAURURACEAE
54 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. ผักตีนกวาง OPHIOGLOSSACEAE
55 Hydrocotyle javanica J.P. Ponten ex thunb. ผักหนอกเขา APIACEAE (UMBELLIFERAE)
56 Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau ฝิ่นน้ำ LIMNOCHARITACEAE
57 Hoya finlaysonii Wight พญามุจลินทร์ ASCLEPIADACEAE
58 Hibiscus mutabilis Linn. พุดตาน MALVACEAE
59 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
60 Hedychium coronarium J. Koenig มหาหงส์ ZINGIBERACEAE
61 Hedychium flavescens Carey ex Roscoe มหาหงส์เหลือง ZINGIBERACEAE
62 Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang มะกิ้ง CUCURBITACEAE
63 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา LAMIACEAE (LABIATAE)
64 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
65 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
66 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
67 Hevea brasiliensis Muell. Arg. ยางพารา EUPHORBIACEAE
68 Hypericum japonicum Thunp.ex Murraz ละอองทอง HYPERICAECAE
69 Habenaria rhodocheila Hance ลิ้นมังกร ORCHIDACEAE
70 Habenaria carnea N.E. Brown ว่านยานกเว้ ORCHIDACEAE
71 Hydrocotyle umbellate L. แว่นแก้ว APIACEAE (UMBELLIFERAE)
72 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
73 Hibiscus hispidissimus Griff. ส้มสันดาน MALVACEAE
74 Hoya diversifolia Blume สลิท ASCLEPIADACEAE
75 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle สาหร่ายหางกระรอก HYDROCHARITACEAE
76 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. สีฟันคนทา SIMAROUBACEAE
77 Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland หญ้าแกน POACEAE (GRAMINEAE)
78 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง BORAGINACEAE
79 Hypoxis aurea Lour. หญ้าดอกคำ HYPOXIDACEAE
80 Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schalt. หญ้าหนวดฤาษี POACEAE (GRAMINEAE)
81 Holcoglossum subulifolium (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหมณ์ขาว ORCHIDACEAE
82 Holcoglossum kimballianum (Rchb.f.) Garay หนวดพราหมณ์ลำดำ ORCHIDACEAE
83 Holcoglossum amesianum (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหรม์ดอย ORCHIDACEAE
84 Hoya kerrii Craib หัวใจทศกัณฐ์ ASCLEPIADACEAE
85 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
86 Heliciopsis terminalis Sleum เหมือดคน PROTEACEAE
87 Helicia nilagirica Bedd. เหมือดคนตัวผู้ PROTEACEAE
88 Habenaria stenopetala Lindl. อั้วดอกเขียว ORCHIDACEAE
89 Habenaria limprichtii Schltr. อั้วปากฝอย ORCHIDACEAE