แสดงรายการ จากดัชนี "V"   พบทั้งสิ้น 28 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Vernonia sp. - ASTERACEAE (COMPOSITAE)
2 Viola tricolor Linn Viola tricolor VIOLACEAE
3 Viscum articulatum Burm.f. กาฝากตีนปู VISCACEAE
4 Vitex peduncularis Wall.ex Schauer กาสามปีก VERBENACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
6 Vernonia parishii Hook.f. ขางหางเล็ก ASTERACEAE (COMPOSITAE)
7 Vanda lilacina Teijsm. & Binn. เข็มขาว ORCHIDACEAE
8 Vitex trifolia Linn. คนทิสอ VERBENACEAE
9 Vitex negundo L. คนทีเขมา LAMIACEAE (LABIATAE)
10 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
11 Vitex limonifolia Wall.ex.Walp. ตีนนก LAMIACEAE
12 Viola curvistylis Boissieu & Gagnep. นางหงษ์ขน VIOLACEAE
13 Viola betonicifolia J.ESmith ใบพาย VIOLACEAE
14 Vitex canescens Kurz ผาเสี้ยน VERBENACEAE
15 Vanilla siamensis Rolfe ex Downie พลูช้าง ORCHIDACEAE
16 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
17 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. เม้าป่า ERICACEAE
18 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ยาแก้ ASTERACEAE
19 Vernonia juncea (Kurz) Hook.f. ยุงปัดแม่ม่าย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
20 Viola angkae Craib วาสุกรีอ่างก VIOLACEAE
21 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ส้มปี้ ERICACEAE
22 Vanda pumila Hook.f. สะแล่ง ORCHIDACEAE
23 Vanda bensonii Batem สามปอยชมพู ORCHIDACEAE
24 Vanda brunnea Rchb.f. สามปอยดง ORCHIDACEAE
25 Vanda liouvillei Finet สายปอยหางปลา ORCHIDACEAE
26 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small หญ้าแฝก POACEAE (GRAMINEAE)
27 Viburnum sambucinum Bl. var. tomentosum Hallier f. อูนป่า CAPRIFOLIACEAE
28 Vanda denisoniana Bens. & Rchb.f. เอื้องสามปอยดง ORCHIDACEAE