แสดงรายการ จากดัชนี "V"   พบทั้งสิ้น 34 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Vernonia sp. - ASTERACEAE (COMPOSITAE)
2 Viola tricolor Linn Viola tricolor VIOLACEAE
3 Viscum articulatum Burm.f. กาฝากตีนปู VISCACEAE
4 Vitex peduncularis Wall.ex Schauer กาสามปีก VERBENACEAE
5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer กาสามปีก LAMIACEAE
6 Vitex pinnata L. กาสามปีก LAMIACEAE
7 Vernonia parishii Hook.f. ขางหางเล็ก ASTERACEAE (COMPOSITAE)
8 Vanda lilacina Teijsm. & Binn. เข็มขาว ORCHIDACEAE
9 Vanda testacea (Lindl.) Rchb.f. เข็มเหลือง ORCHIDACEAE
10 Vitex glabrata R. Br. ไข่เน่า LAMIACEAE
11 Vitex trifolia Linn. คนทิสอ VERBENACEAE
12 Vitex negundo L. คนทีเขมา LAMIACEAE (LABIATAE)
13 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
14 Vitex limonifolia Wall.ex.Walp. ตีนนก LAMIACEAE
15 Viola curvistylis Boissieu & Gagnep. นางหงษ์ขน VIOLACEAE
16 Viola betonicifolia J.ESmith ใบพาย VIOLACEAE
17 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
18 Vitex quinata (Lolur.) F.N.Williams ผ่าเสี้ยนดอย LAMIACEAE
19 Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitzer พญาฉัททันต์ ORCHIDACEAE
20 Vanilla siamensis Rolfe ex Downie พลูช้าง ORCHIDACEAE
21 Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ฟ้ามุ่ย ORCHIDACEAE
22 Vaccinium dialypetalum J.J.Sm. เม้าป่า ERICACEAE
23 Vernonia volkameriifolia Wall. ex DC. ยาแก้ ASTERACEAE
24 Vernonia juncea (Kurz) Hook.f. ยุงปัดแม่ม่าย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
25 Viola angkae Craib วาสุกรีอ่างก VIOLACEAE
26 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ส้มปี้ ERICACEAE
27 Vanda pumila Hook.f. สะแล่ง ORCHIDACEAE
28 Vanda cristata Wall. ex Lindl. สะแล่งน่าน ORCHIDACEAE
29 Vanda bensonii Batem สามปอยชมพู ORCHIDACEAE
30 Vanda brunnea Rchb.f. สามปอยดง ORCHIDACEAE
31 Vanda liouvillei Finet สายปอยหางปลา ORCHIDACEAE
32 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small หญ้าแฝก POACEAE (GRAMINEAE)
33 Viburnum sambucinum Bl. var. tomentosum Hallier f. อูนป่า CAPRIFOLIACEAE
34 Vanda denisoniana Bens. & Rchb.f. เอื้องสามปอยดง ORCHIDACEAE