แสดงรายการ จากดัชนี "G"   พบทั้งสิ้น 70 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. กระดอม CUCURBITACEAE
2 Globba schomburgkii Hook.f. กระทือลิง ZINGIBERACEAE
3 Gerdorum attenuatum Griff. กำปองดิน ORCHIDACEAE
4 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston กำปองดิน ORCHIDACEAE
5 Guaiacum officinale L. แก้วเจ้าจอม ZYGOPHYLLACEAE
6 Globba winitii C.H.Wright ข่าเจ้าคุณวิจิตร ZINGIBERACEAE
7 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook. ขาวละออ ORCHIDACEAE
8 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban ข้าวหลามดง ANNONACEAE
9 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
10 Grewia abutilifolia Vent. ex Jass. เข้าจี่ TILIACEAE
11 Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. คำมอกน้อย RUBIACEAE
12 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
13 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
14 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino เจียวกู่หลาน CUCURBITACEAE
15 Garcinia cowa Roxb. ex DC. ชะมวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
16 Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze ช้างฮ้อมคอ ORCHIDACEAE
17 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ VERBENACEAE
18 Gmelina philippensis Cham. ซ้องแมว VERBENACEAE
19 Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni ดอกหรีด GENTIANACEAE
20 Gentiana crassa kurz ดอกหรีดเขา GENTIANACEAE
21 Gentiana napulifera Franch. ดอกหรีดดอย GENTIANACEAE
22 Gentiana hesseliana Hoss ดอกหรีดโทน GENTIANACEAE
23 Gloriosa superba L. ดองดึง LILIACEAE
24 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
25 Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ติ่งตั่ง COMBRETACEAE
26 Gastrochilus calceolaris (Buch. - Ham. ex Sm.) D.Don ตีนเต่ากระ ORCHIDACEAE
27 Gymnema griffithii Craib แตงแพะ ASCLEPIADACEAE
28 Garcinia merguensis Wight นวล CLUSIACEAE
29 Gustavia augusta L. บัวสวรรค์ LECYTHIDACEAE
30 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า AMARANTHACEAE
31 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân ปอขี้แฮด ANNONACEAE
32 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
33 Goniothalamas giganteus Hook.f. & Thomson ปาหนันช้าง ANNONACEAE
34 Goniothalamus cheliensis Hu ปาหนันยูนาน ANNONACEAE
35 Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf ผักเมี่ยง GNETACEAE
36 Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. ผักเมี่ยง GNETACEAE
37 Gingantochloa albociliata (Munro) Kurz ไผ่ไร่ POACEAE
38 Gossypium herbaceum L. ฝ้าย MALVACEAE
39 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
40 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
41 Gardneria ovata Wall. มะเค็ด LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
42 Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson มะดะหลวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
43 Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham. มะดะหลอด CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
44 Garuga floribunda Cec. Var. gamblei Kalkman มะห้อ BURSERACEAE
45 Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
46 Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
47 Gnetum montanum Markgr. เมื่อย GNETACEAE
48 Gochnatia decora (Kurz) Cabr. ยาแก้ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
49 Grewia eriocarpa Juss. ยาบน้อย TILIACEAE
50 Garcinia hanburyi Hook.f. รง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
51 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
52 Gluta usitata (Will.) Ding Hou รักใหญ่ ANACARDIACEAE
53 Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomson ราชครูดำ ANNONACEAE
54 Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. ว่านจูงนางชมพู ORCHIDACEAE
55 Geodorum siamense Rolfe ex Downie ว่านจูงนางดอกเหลือง ORCHIDACEAE
56 Geodorum terrestre (L.) Garay ว่านจูงนางตาม ORCHIDACEAE
57 Gerdorum recurvum (Roxb.) Alston ว่านนางตาม ORCHIDACEAE
58 Grammatophyllum speciosum Blume ว่านเพชรหึง ORCHIDACEAE
59 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า ANNONACEAE
60 Grewia sessilifolia Gagnep. เสื้ยนสะคอน TILIACEAE
61 Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr. เสือเหลืองกิ่งห้อย ORCHIDACEAE
62 Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib)Toyokuni หรีดเชียงดาว GENTIANACEAE
63 Goodyera bifida (Blume) Blume อั้วชมพูไพรวัลย์ ORCHIDACEAE
64 Goodyera pusilla Blume อั้วดอกหญ้าใบลาย ORCHIDACEAE
65 Goodyera viridiflora (Blume) Blume เอื้องดินดอกหม่น ORCHIDACEAE
66 Gastrochilus bellinus (Rchb.f.) Kuntze เอื้องตีนเต่า ORCHIDACEAE
67 Grosourdya nitida (Seidenf.) Kocyan & Schuit. เอื้องถุงเงิน ORCHIDACEAE
68 Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. เอื้องเล่นลม ORCHIDACEAE
69 Gastrochilus yunnanensis Schltr. เอื้องเสือลาย ORCHIDACEAE
70 Gluta tavoyana Wall.ex Hook.f. ฮักขี้หมู ANACARDIACEAE