แสดงรายการ จากดัชนี "G"   พบทั้งสิ้น 60 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. กระดอม CUCURBITACEAE
2 Globba schomburgkii Hook.f. กระทือลิง ZINGIBERACEAE
3 Gerdorum attenuatum Griff. กำปองดิน ORCHIDACEAE
4 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston กำปองดิน ORCHIDACEAE
5 Guaiacum officinale L. แก้วเจ้าจอม ZYGOPHYLLACEAE
6 Globba winitii C.H.Wright ข่าเจ้าคุณวิจิตร ZINGIBERACEAE
7 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook. ขาวละออ ORCHIDACEAE
8 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban ข้าวหลามดง ANNONACEAE
9 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
10 Grewia abutilifolia Vent. ex Jass. เข้าจี่ TILIACEAE
11 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
12 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
13 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino เจียวกู่หลาน CUCURBITACEAE
14 Garcinia cowa Roxb. ex DC. ชะมวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
15 Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze ช้างฮ้อมคอ ORCHIDACEAE
16 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ VERBENACEAE
17 Gmelina philippensis Cham. ซ้องแมว VERBENACEAE
18 Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni ดอกหรีด GENTIANACEAE
19 Gentiana crassa kurz ดอกหรีดเขา GENTIANACEAE
20 Gentiana napulifera Franch. ดอกหรีดดอย GENTIANACEAE
21 Gentiana hesseliana Hoss ดอกหรีดโทน GENTIANACEAE
22 Gloriosa superba L. ดองดึง LILIACEAE
23 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
24 Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ติ่งตั่ง COMBRETACEAE
25 Gastrochilus calceolaris (Buch. - Ham. ex Sm.) D.Don ตีนเต่ากระ ORCHIDACEAE
26 Gymnema griffithii Craib แตงแพะ ASCLEPIADACEAE
27 Garcinia merguensis Wight นวล CLUSIACEAE
28 Gustavia augusta L. บัวสวรรค์ LECYTHIDACEAE
29 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า AMARANTHACEAE
30 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân ปอขี้แฮด ANNONACEAE
31 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
32 Goniothalamas giganteus Hook.f. & Thomson ปาหนันช้าง ANNONACEAE
33 Goniothalamus cheliensis Hu ปาหนันยูนาน ANNONACEAE
34 Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf ผักเมี่ยง GNETACEAE
35 Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. ผักเมี่ยง GNETACEAE
36 Gingantochloa albociliata (Munro) Kurz ไผ่ไร่ POACEAE
37 Gossypium herbaceum L. ฝ้าย MALVACEAE
38 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
39 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
40 Gardneria ovata Wall. มะเค็ด LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
41 Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson มะดะหลวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
42 Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham. มะดะหลอด CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
43 Garuga floribunda Cec. Var. gamblei Kalkman มะห้อ BURSERACEAE
44 Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
45 Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
46 Gnetum montanum Markgr. เมื่อย GNETACEAE
47 Gochnatia decora (Kurz) Cabr. ยาแก้ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
48 Grewia eriocarpa Juss. ยาบน้อย TILIACEAE
49 Garcinia hanburyi Hook.f. รง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
50 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
51 Gluta usitata (Will.) Ding Hou รักใหญ่ ANACARDIACEAE
52 Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomson ราชครูดำ ANNONACEAE
53 Gerdorum recurvum (Roxb.) Alston ว่านนางตาม ORCHIDACEAE
54 Grammatophyllum speciosum Blume ว่านเพชรหึง ORCHIDACEAE
55 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า ANNONACEAE
56 Grewia sessilifolia Gagnep. เสื้ยนสะคอน TILIACEAE
57 Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr. เสือเหลืองกิ่งห้อย ORCHIDACEAE
58 Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib)Toyokuni หรีดเชียงดาว GENTIANACEAE
59 Gastrochilus bellinus (Rchb.f.) Kuntze เอื้องตีนเต่า ORCHIDACEAE
60 Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. เอื้องเล่นลม ORCHIDACEAE