แสดงรายการ จากดัชนี "L"   พบทั้งสิ้น 69 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lindernia sp.1 - SCROPHULARIACEAE
2 Lithocarpus polystachyus (Wall.) Rehd. ก่อนก FAGACEAE
3 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehd. ก่อน้ำ FAGACEAE
4 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก ANACARDIACEAE
5 Ludwigia perrenis (L.) Roxb เกล็ดแดง ONAGRACEAE
6 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
7 ltea riparia Coll. & Hemsl. ไคร้งอย ITEACEAE
8 Lilium primulinum var. burmanicum Stearn เจ้าแตรวง LILIACEAE
9 Licuala peltata Roxb. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE (PALMAE)
10 Liparis sianensis Rolfe ex Downie ฉัตรมรกต ORCHIDACEAE
11 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
12 Lycopodium squarrosum Forst. ช้องนางคลี่ LYCOPODIACEAE
13 Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชำมะเลียง SAPINDACEAE
14 Lysimachia lancifolia Craib ดอกไม้ไหว LYSIMACHIA LANCIFOLIA CRAIB
15 Lagerstroemia floribunda Jack ตะแบกนา LYTHRACEAE
16 Limnocharis flava (L.) Buchenau ตาลปัตรฤาษี LIMNOCHARITACEAE
17 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
18 Lagenaria siceraria (Molina.) Standl. ถั่วแปบ CUCURBITACEAE
19 Lophopetalum wallichii Kurz เนื้อเหนียว CELASTRACEAE
20 Luffa aegyptica Mill. บวบหอม CURCUBITACEAE
21 Livistona chinensis (Jacq.) R.Br.ex Mart. ปาล์มจีน ARECACEAE
22 Leucosceptrum canum Sm. ปิ่นสินไชย LAMIACEAE (LABIATAE)
23 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furtado & Montien เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
25 Lantana camara L. ผกากรอง VERBENACEAE
26 Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผักแขยง SCROPHULARIACEAE
27 Lobelia angulata Forst. ผักเบี้ยดิน CAMPANULACEAE
28 Lasia spinosa (L.) Thw ผักหนาม ARACEAE
29 Lasia spinosa Thw. ผักหนาม ARACEAE
30 Lumnitzera racemosa Willd. ฝาดดอกขาว COMBRETACEAE
31 Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ฝาดดอกแดง COMBRETACEAE
32 Leea macrophylla Roxb.ex Hornem. พญากาสัก LEEACEAE
33 Lobelia chinensis Lour. พระจันทร์ครึ่งซีก CAMPANULACEAE
34 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara แพงพวยน้ำ ONAGRACEAE
35 Leptochilus decurrens Bl. เฟินใบพาย POLYPODIACEAE
36 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter มะแว้งป่า SOLANACEAE
37 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. มะหวด SAPINDACEAE
38 Liquidambar formosana Hance เมเปิ้ลหอม HAMAMELIDACEAE
39 Lagerstroemia indica Linn. ยี่เข่ง LYTHRACEAE
40 Lycopodium phlegmaria ระย้า LYCOPODIACEAE
41 Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich. ว่านน้ำทอง ORCHIDACEAE
42 Lycopodium carinatum Desv. ex Poir. สร้อยนางกรอง LYCOPODIACEAE
43 Lycopodium clavatum Linn. สามร้อยยอด LYCOPODIACEAE
44 Lonicera japonica Thunb. สายน้ำผึง CAPRIFOLIACEAE
45 Lonicera hildebrandianaColl.& Hemsl. สายน้ำผึ้งหลวง CAPRIFOLIACEAE
46 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลา LYTHRACEAE
47 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลาขาว LYTHRACEAE
48 Lagerstroemia venusta C.B.Clarke เสลาเปลือกบาง LYTHRACEAE
49 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz เสลาเปลือกหนา LYTHRACEAE
50 Lagerstroemia villosa Wall. เส้าดำ LYTHRACEAE
51 Laurentia longiflora (L.) Peterm. แสนประสะ CAMPANULACEAE
52 Lepidagathis incurva D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
53 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
54 Leersia hexandra Sw หญ้าไทร POACEAE (GRAMINEAE)
55 Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. หญ้าน้ำดับไฟ SCROPHULARIACEAE
56 Lobelia nicotianaefolia Roth ex R. & S. หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
57 Lobelia nicotianaefolia Heyne หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
58 Lemna perpusilla Torrey แหนเป็ดเล็ก LEMNACEAE
59 Limnophila rugosa (Roth.) Merr. อ้มกบ SCROPHULARIACEAE
60 Linociera ramiflora Wall.ex G. Don อวบดำ OLEACEAE
61 Lagerstroemia speciosa Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
62 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
63 Lagerstroemia macrocarpa Wall. อินทนิลบก LYTHRACEAE
64 Liparis odorata (Willd) Lindl. เอื้องกลีบม้วน ORCHIDACEAE
65 Liparis viridiflora (Blune) Lindl. เอื้องข้าวสาร ORCHIDACEAE
66 Luisia pzyche Rchb.f. เอื้องงูเขียว ORCHIDACEAE
67 Luisia secunda Seidenf. เอื้องงูเขียวปากม่วง ORCHIDACEAE
68 Luisia thailandica Seidenf. เอื้องลิ้นดำใหญ่ ORCHIDACEAE
69 Liparis regnieri Finet เอื้องหางกระรอก ORCHIDACEAE