แสดงรายการ จากดัชนี "L"   พบทั้งสิ้น 80 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Lindernia sp.1 - SCROPHULARIACEAE
2 Lithocarpus polystachyus (Wall.) Rehd. ก่อนก FAGACEAE
3 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehd. ก่อน้ำ FAGACEAE
4 Litsea monopetala (Roxb.) Pers. กะทัง LAURACEAE
5 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก ANACARDIACEAE
6 Ludwigia perrenis (L.) Roxb เกล็ดแดง ONAGRACEAE
7 Luisia curtisii Seidenf. ขอซิง ORCHIDACEAE
8 Liparis tschangii Schltr. เขียวพระอินทร์ ORCHIDACEAE
9 Livistona speciosa Kurz ค้อ ARECACEAE
10 ltea riparia Coll. & Hemsl. ไคร้งอย ITEACEAE
11 Lilium primulinum var. burmanicum Stearn เจ้าแตรวง LILIACEAE
12 Licuala peltata Roxb. เจ้าเมืองตรัง ARECACEAE (PALMAE)
13 Liparis siamensis Rolfe ex Downie ฉัตรมรกต ORCHIDACEAE
14 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
15 Lycopodium squarrosum Forst. ช้องนางคลี่ LYCOPODIACEAE
16 Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh. ชำมะเลียง SAPINDACEAE
17 Lysimachia lancifolia Craib ดอกไม้ไหว LYSIMACHIA LANCIFOLIA CRAIB
18 Lagerstroemia floribunda Jack ตะแบกนา LYTHRACEAE
19 Limnocharis flava (L.) Buchenau ตาลปัตรฤาษี LIMNOCHARITACEAE
20 Lablab purpureus (L.) Sweet ถั่วแปบ FABACEAE
21 Lagenaria siceraria (Molina.) Standl. ถั่วแปบ CUCURBITACEAE
22 Lophopetalum wallichii Kurz เนื้อเหนียว CELASTRACEAE
23 Luffa aegyptica Mill. บวบหอม CURCUBITACEAE
24 Livistona chinensis (Jacq.) R.Br.ex Mart. ปาล์มจีน ARECACEAE
25 Leucosceptrum canum Sm. ปิ่นสินไชย LAMIACEAE (LABIATAE)
26 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre var. ovalifolia Furtado & Montien เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia cochinchinensis Pierre เปื๋อยป่า LYTHRACEAE
28 Lantana camara L. ผกากรอง VERBENACEAE
29 Limnophila aromatica (Lam.) Merr. ผักแขยง SCROPHULARIACEAE
30 Lobelia angulata Forst. ผักเบี้ยดิน CAMPANULACEAE
31 Lasia spinosa (L.) Thw ผักหนาม ARACEAE
32 Lasia spinosa Thw. ผักหนาม ARACEAE
33 Lumnitzera racemosa Willd. ฝาดดอกขาว COMBRETACEAE
34 Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ฝาดดอกแดง COMBRETACEAE
35 Leea macrophylla Roxb.ex Hornem. พญากาสัก LEEACEAE
36 Lobelia chinensis Lour. พระจันทร์ครึ่งซีก CAMPANULACEAE
37 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara แพงพวยน้ำ ONAGRACEAE
38 Leptochilus decurrens Bl. เฟินใบพาย POLYPODIACEAE
39 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter มะแว้งป่า SOLANACEAE
40 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. มะหวด SAPINDACEAE
41 Liquidambar formosana Hance เมเปิ้ลหอม HAMAMELIDACEAE
42 Lagerstroemia indica Linn. ยี่เข่ง LYTHRACEAE
43 Lycopodium phlegmaria ระย้า LYCOPODIACEAE
44 Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich. ว่านน้ำทอง ORCHIDACEAE
45 Lycopodium carinatum Desv. ex Poir. สร้อยนางกรอง LYCOPODIACEAE
46 Lophopetalum duperreanum Pierre สองสลึง CELASTRACEA
47 Lycopodium clavatum Linn. สามร้อยยอด LYCOPODIACEAE
48 Lonicera japonica Thunb. สายน้ำผึง CAPRIFOLIACEAE
49 Lonicera hildebrandianaColl.& Hemsl. สายน้ำผึ้งหลวง CAPRIFOLIACEAE
50 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลา LYTHRACEAE
51 Lagerstroemia tomentosa C.Presl เสลาขาว LYTHRACEAE
52 Lagerstroemia venusta C.B.Clarke เสลาเปลือกบาง LYTHRACEAE
53 Lagerstroemia villosa Wall. ex Kurz เสลาเปลือกหนา LYTHRACEAE
54 Lagerstroemia villosa Wall. เส้าดำ LYTHRACEAE
55 Laurentia longiflora (L.) Peterm. แสนประสะ CAMPANULACEAE
56 Loropetalum chinense (R.Brown) Oliver หงส์ฟู่ HAMAMELIDACEAE
57 Lepidagathis incurva D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
58 Lepidagathis incurva Buch.-Ham. ex D.Don หญ้าขนไก่ ACANTHACEAE
59 Leersia hexandra Sw หญ้าไทร POACEAE (GRAMINEAE)
60 Lindenbergia philippensis (Cham.)Benth. หญ้าน้ำดับไฟ SCROPHULARIACEAE
61 Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. หมี่เหม็น LAURACEAE
62 Lobelia nicotianaefolia Roth ex R. & S. หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
63 Lobelia nicotianaefolia Heyne หางไก่ฟ้า CAMPANULACEAE
64 Lemna perpusilla Torrey แหนเป็ดเล็ก LEMNACEAE
65 Limnophila rugosa (Roth.) Merr. อ้มกบ SCROPHULARIACEAE
66 Linociera ramiflora Wall.ex G. Don อวบดำ OLEACEAE
67 Lagerstroemia speciosa Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
68 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. อินทนิลน้ำ LYTHRACEAE
69 Lagerstroemia macrocarpa Wall. อินทนิลบก LYTHRACEAE
70 Liparis odorata (Willd) Lindl. เอื้องกลีบม้วน ORCHIDACEAE
71 Liparis balansae Gagnep. เอื้องกลีบม้วนบาลองซา ORCHIDACEAE
72 Liparis latifolia Lindl. เอื้องกลีบม้วนใบแผ่ ORCHIDACEAE
73 Liparis barbata Lindl. เอื้องกลีบม้วนปากฝอย ORCHIDACEAE
74 Liparis jovispluvii C.S.P.Parish & Rchb.f. เอื้องกลีบม้วนมะละแหม่ง ORCHIDACEAE
75 Liparis viridiflora (Blune) Lindl. เอื้องข้าวสาร ORCHIDACEAE
76 Luisia secunda Seidenf. เอื้องงูเขียวปากม่วง ORCHIDACEAE
77 Luisia psyche Rchb.f. เอื้องลิ้นดำ ORCHIDACEAE
78 Luisia thailandica Seidenf. เอื้องลิ้นดำใหญ่ ORCHIDACEAE
79 Liparis regnieri Finet เอื้องหางกระรอก ORCHIDACEAE
80 Liparis bicolor J.J.Sm. เอื้องหินแดง ORCHIDACEAE