แสดงรายการ จากดัชนี "O"   พบทั้งสิ้น 31 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Oberonia ensiformis (Sm.) Lindl. กล้วยไม้หางปลา ORCHIDACEAE
2 Oncoba spinosa Forsk. ไข่ดาว FLACOURTIACEAE
3 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
4 Oxystelma esculentum (L.) R.Br. จมูกปลาหลด ASCLEPIADACEAE
5 Orophea polycarpa A.DC. จักหัน ANNONACEAE
6 Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod จำปาดิน ORCHIDACEAE
7 Operculina turpethum (L.)S. Manso จิงจ้อเหลี่ยม CONVOLVULACEAE
8 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว OCHNACEAE
9 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. ชาหอม SANTALACEAE
10 Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze แดงประทัด ACANTHACEAE
11 Odontochilus lanceolatus (Lindl.) Blume นกคุ้มไฟ ORCHIDACEAE
12 Odontochilus elwesii C.B.Clarke ex Hook.f. นกคุ้มภู ORCHIDACEAE
13 Olax scandensRoxb. น้ำใจใคร่ OLACACEAE
14 Olax psittacorum (Willd.) Vahl น้ำใจใคร่ OLACACEAE
15 Oenanthe javanica (Bl.) DC. ผักชีล้อม APIACEAE (UMBELLIFERAE)
16 Oenanthe javanica (Blume) DC. ผักชีล้อม APIACEAE
17 Oxalis corymbosa DC. ผักแว่นดอย OXALIDACEAE
18 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
19 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
20 Ostodes paniculata Blume มะคังดงขน EUPHORBIACEAE
21 Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. มังกรทอง ORCHIDACEAE
22 Oxalis corniculata Linn. ส้มสามตา OXALIDACEAE
23 Otochilus albus Lindl. สร้อยระย้า ORCHIDACEAE
24 Otochilus fuscus Lindl. สร้อยระย้า ORCHIDACEAE
25 Ottelia alismoides (L.) Pers. สันตะวาใบพาย HYDROCHARITACEAE
26 Odontochilus brevistylis Hook.f. สีอาน ORCHIDACEAE
27 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE
28 Oryza rufipogon Griff. หญ้าข้าวผี POACEAE (GRAMINEAE)
29 Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญ้าหนวดแมว LAMIACEAE (LABIATAE)
30 Osmanthus fragrans Lour. หอมหมื่นลี้ OLEACEAE
31 Oberonia cavaleriei Finet เอื้องหางปลา ORCHIDACEAE