แสดงรายการ จากดัชนี "O"   พบทั้งสิ้น 25 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Oncoba spinosa Forsk. ไข่ดาว FLACOURTIACEAE
2 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
3 Oxystelma esculentum (L.) R.Br. จมูกปลาหลด ASCLEPIADACEAE
4 Orophea polycarpa A.DC. จักหัน ANNONACEAE
5 Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod จำปาดิน ORCHIDACEAE
6 Operculina turpethum (L.)S. Manso จิงจ้อเหลี่ยม CONVOLVULACEAE
7 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว OCHNACEAE
8 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. ชาหอม SANTALACEAE
9 Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze แดงประทัด ACANTHACEAE
10 Olax scandensRoxb. น้ำใจใคร่ OLACACEAE
11 Olax psittacorum (Willd.) Vahl น้ำใจใคร่ OLACACEAE
12 Oenanthe javanica (Bl.) DC. ผักชีล้อม APIACEAE (UMBELLIFERAE)
13 Oenanthe javanica (Blume) DC. ผักชีล้อม APIACEAE
14 Oxalis corymbosa DC. ผักแว่นดอย OXALIDACEAE
15 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
16 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
17 Ostodes paniculata Blume มะคังดงขน EUPHORBIACEAE
18 Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. มังกรทอง ORCHIDACEAE
19 Oxalis corniculata Linn. ส้มสามตา OXALIDACEAE
20 Otochilus albus Lindl. สร้อยระย้า ORCHIDACEAE
21 Ottelia alismoides (L.) Pers. สันตะวาใบพาย HYDROCHARITACEAE
22 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE
23 Oryza rufipogon Griff. หญ้าข้าวผี POACEAE (GRAMINEAE)
24 Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญ้าหนวดแมว LAMIACEAE (LABIATAE)
25 Osmanthus fragrans Lour. หอมหมื่นลี้ OLEACEAE