เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall trail)

เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall trail)
 

เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall trail)

     น้ำตกธรรมชาติ ที่ไหลจากลำห้วย แม่สา ผ่านบริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นสถานที่นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ และกิจกรรมภายในครอบครัว บรรยากาศรอบๆ ร่มรื่นเย็นสบาย ด้วยต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนกล้วยไม้ป่าหลายชนิดจะออกดอกสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

     เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall trail) เป็นเส้นทางเดินเท้าเรียบไปตามห้วยแม่สาน้อยท่านจะพบกับพืชเฉพาะถิ่น และพรรณไม้แปลกตา ผ่านไปทางสวนหินซึ่งเป็นที่ รวบรวมพืชแล้งนานาชนิดผสมกับการนำหินลักษณะต่างๆ  มาตกแต่งบริเวณดังกล่าวทำให้รู้สึกกลมกลืน และเส้นทางจะสิ้นสุดที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย ที่ซึ่งมีกล้วยไม้ไทยรวมไว้กว่า 350 ชนิด รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร