แปลงรวมพันธุ์ไม้ดอกขาว (White flowers collection)

แปลงรวมพันธุ์ไม้ดอกขาว (White flowers collection)
 

แปลงรวมพันธุ์ไม้ดอกขาว (White flowers collection)

     ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหน้า  สวนพฤกษศาสตร์ฯ  ไปยังกลุ่มอาคารเรือนกระจก  มีพื้นที่ประมาณ  40 ไร่ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกขาว ที่สวนพฤกษศาสตร์มีแผนจะจัดปลูกไว้ประมาณ 300 ชนิด ขณะนี้ได้จัดปลูกไปแล้วจำนวน 120 ชนิด ทำให้ท่านสามารถเข้าชมความงามของพันธุ์ไม้ดอกขาวได้ตลอด ทั้งปี